NO PAPER - eBooki z lepszej półki

NO PAPER - bez papieru przyszłość, a właściwie teraźniejszość rynku wydawniczego. Publikacje cyfrowe zdobywają serca czytelników. Łatwość czytania, szybki dostęp i sposób przechowywania dają istotną przewagę nad wydaniami papierowymi. NO PAPER zachowuje naszą piękną, niepowtarzalną przyrodę budując cywilizację opartą na wiedzy.

piątek, 30 września 2011

Ksawery Haski - Dokumentacja i ewidencja pracownicza. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Ksawery Haski 


Podatki


iBook


Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

Praktyczny poradnik z komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców, według najnowszych przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. Zasady prowadzenia akt osobowych i płacowych. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracodawcy. Wzory dokumentacji i ewidencji pracowniczej. Zasady przechowywania i archiwizowania akt.

Wydawca: Sigma 

Ilość stron; 118

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Dokumentacja i ewidencja pracownicza. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

S.W. Zygmunt Żaro - Jak założyć i poprowadzić własną firmę. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

S.W. Zygmunt Żaro 


Biznes


iBook

Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

Kompleksowo opracowany, praktyczny poradnik dla przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą. Procedura założenia firmy. Formy organizacyjno-prawne. Aspekty organizacyjne, pracownicze, finansowe. Bogaty zbiór najnowszych przepisów prawnych i wzory dokumentacji rejestracyjnej.

Wydawca: Sigma 

Ilość stron; 226

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Jak założyć i poprowadzić własną firmę. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Wiesław Sasin - Zakładowy Plan Kont dla spółki z o.o. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Wiesław Sasin 


Podatki


iBook


Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.
Przykładowe opracowanie wzorcowe Zakładowego Planu Kont dla spółki z o.o. na rok 2010 i lata następne z opisem zasad i metod rachunkowości. Poradnik zawiera trójwariantowy plan kont dla spółki małej, średniej i dużej z opisem funkcjonalnym kont syntetycznych i zasadami tworzenia kont analitycznych.

Wydawca: Sigma 
Ilość stron; 205

Księgarnia eM

Aleksander Korczyn - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Aleksander Korczyn 


Podatki


iBook


Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Poradnik praktyczny dla wszystkich firm i jednostek prowadzących: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów (do podatku zryczałtowanego). Zasady i metody: klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji, stosowane w roku bieżącym z uwzględnieniem nowych przepisów o VAT. Wzory ewidencji i zbiór przepisów.

Wydawca: Sigma 

Ilość stron; 165

Księgarnia eM


Pobierz - download e-Book Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Aleksander Korczyn - Polska Klasyfikacja Działalności - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Aleksander Korczyn 


Podatki


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA ReaderStan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.

W ramach uzgodnień i współpracy, przy zachowaniu harmonizacji powiązań z innymi globalnymi klasyfikacjami, a w szczególności: ISIC, NACE, NAICS, ANZSIC i JSIC, powstała nowa Polska Klasyfikacja Działalności, zwana PKD 2007, wprowadzona w życie od dnia 1 stycznia 2008 r.
PKD 2007 stanowi załącznik do tego rozporządzenia.

W treści niniejszej publikacji są przedstawione zasady budowy klasyfikacji PKD, w tym system powiązań z innymi klasyfikacjami, struktura i kodowanie na pięciu poziomach oraz definicje działalności. Bardzo ważną częścią PKD są wyjaśnienia. Są umieszczone po schemacie klasyfikacji, natomiast w niniejszym opracowaniu pogrupowano wszystkie wyjaśnienia według 21 sekcji i umieszczono odpowiednią treść wyjaśnień bezpośrednio po każdej tabeli określającej daną sekcję klasyfikacji.

Ostatnim członem nowej PKD są klucze powiązań PKD 2004-PKD 2007 oraz PKD 2007-PKD 2004, przedstawione w dwóch tablicach.

PKD wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, ma ona więc zastosowanie w gospodarce i w administracji.

Nową klasyfikację działalności należy stosować od 1 stycznia 2008 r. przez podmioty rozpoczynające działalność przy dokonywaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowej Ewidencji Podatników.

Wydawca: Sigma 
Ilość stron; 375

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Polska Klasyfikacja Działalności wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Konrad Jaskólski - Kalendarz Easy Ridera - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Konrad Jaskólski 

Kalendarz Easy Ridera 


Obyczajowa


iBook
Zrób sobie AudioBooks, pobierz - download IVONA Reader


Kalendarz Easy Ridera Konrada Jaskólskiego to książka niezwykła. Z jednej strony jest bowiem błyskotliwą powieścią diagnozującą emigrację na miarę XXI wieku – wraz z jej współczesnymi problemami i dylematami. Z drugiej strony w Kalendarzu Easy Ridera nie brakuje świetnie skonstruowanych wątków z pogranicza metafizyki i… kryminału. Po trzecie wreszcie niezwykle barwny język autora nie pozwala oderwać się od lektury – kto raz da się pochłonąć wyrazistemu stylowi Konrada Jaskólskiego, ten nie będzie mógł się doczekać jego następnej powieści.

Nie dziwi cię ilość zaginionych Polaków? Popatrz sobie w gazety albo poczytaj w internecie. Nie tylko Polaków. W ogóle obcokrajowców, emigrantów, takich, którzy przyjechali tu sami, którzy rzadko się kontaktują ze swoimi rodzinami – albo jakichś odludków. Nie mam pojęcia, co z nimi robi, czy kręci pornosy, czy kroi ich na kawałki i sprzedaje, czy wykorzystuje do niewolniczej pracy. Wiem jedno. Ten gość macza palce w ciemnych interesach. […]

FOX Publishing Bartosz Kusibab

Ilość stron; 203


Czytaj darmowe fragmenty  na stronie lub 
pobierz - download eBook ePub Kalendarz Easy Ridera wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

Jerzy Roman Feliński - Spółki cywilne. Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2011 r. - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Jerzy Roman Feliński 


Prawo


iBook


Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2011 r.
Poradnik praktyczny o spółkach cywilnych po nowelizacji przepisów prawnych. Utrata podmiotowości spółki. Rejestracja wspólników jako przedsiębiorców. Prawa i obowiązki wspólników. Problemy prawne, finansowe i podatkowe. Przekształcanie w spółkę jawną.

Wydawca: Sigma 
Ilość stron; 140

Księgarnia eM

Grażyna Zdziennicka-Kaczocha - Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne - e-Book PDF

Wydawnictwo Sigma
NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Grażyna Zdziennicka-Kaczocha 


Prawo


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wykaz umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Wydawca: Sigma 

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Jerzy Roman Feliński - Wzorcowy Plan Kont dla małych i średnich firm. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Jerzy Roman Feliński 


Poradnik


iBook

Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2010 i lata następne.
Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Klasyfikacja i segmentowa budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania. Wszystko uwzględnienia nowe zasady rachunkowości.

Wydawca: Sigma 
Księgarnia eM

Grażyna Zdziennicka-Kaczocha - Kodeks cywilny z komentarzem. Stan prawny na 1.07.2011 - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Grażyna Zdziennicka-Kaczocha 


Prawo


iBook


Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy

Stan prawny na dzień 1 lipca 2011

Kodeks cywilny z komentarzem

Wydawca: Sigma 

Ilość stron; 306

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Kodeks cywilny z komentarzem. Stan prawny na 1.07.2011 wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Bolesław Kurzępa - Kodeks wykroczeń. Stan prawny na 1.01.2011 - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Bolesław Kurzępa


Prawo


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy
Kodeks wykroczeń. Stan prawny na 1.01.2011 - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Przepisy wykonawcze, orzecznictwo i skorowidz.

Wydawca: Sigma

Ilość stron; 164

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Kodeks wykroczeń. Stan prawny na 1.01.2011 wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Adrian Świetlik - OD ZERA DO ECeDeeLa z Vistą TOM-1 (VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Adrian Świetlike-Podręcznik


iBook

Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


Treść książki obejmuje zakres pierwszego modułu ECDL, który dotyczy kluczowych pojęć użytkowania komputerów oraz ich roli w współczesnym świecie. Szczegółowo omówiono w książce zagadnienia związane ze sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem dedykowanym dla komputerów osobistych jak i serwerów. Sporo miejsca poświęcono na omówienie nowoczesnych technologii informacyjnych oraz na ich stosowanie w życiu codziennym. Przedstawiono również techniki wymiany informacji pomiędzy komputerami za pośrednictwem różnych mediów.

Wydawca ITSTART

Ilość stron; 166

Księgarnia BezKartek

Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book OD ZERA DO ECeDeeLa z Vistą TOM-1 (VISTA - MS OFFICE 2007) - podręcznik ECDL wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

czwartek, 29 września 2011

Beata Pawlikowska - Blondynka w Tybecie - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Beata Pawlikowska  

Blondynka w Tybecie 


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


BLONDYNKA W TYBECIE - Herbata z masłem i solą, buddyjskie klasztory, Pałac Potala w Lhasie, kudłate jaki, młynki modlitewne, maślane lampki, chorągiewki na wietrze, historia Dalajlamy, tajemnice reinkarnacji i tybetańskiej kuchni

Nowa seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.

Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach tropiłam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…

G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Blondynka w Tybecie wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

 

Beata Pawlikowska - Blondynka na Zanzibarze - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub 

Beata Pawlikowska 

Blondynka na Zanzibarze 


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


BLONDYNKA NA ZANZIBARZE
- wyspa na Oceanie Indyjskim, słynąca z cudownych plaż i handlu niewolnikami, Kamienne Miasto, cynamon, wanilia, pieprz i goździki na plantacji przypraw, Droga Tysiąca Drzew Mango, arabska księżniczka, zanzibarska kuchnia i tajemnica szczęścia.

Nowa seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.

Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach tropiłam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…

G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Blondynka na Zanzibarze wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

 

Beata Pawlikowska - Blondynka na Wyspie Wielkanocnej - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Beata Pawlikowska  

Blondynka na Wyspie Wielkanocnej 


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


BLONDYNKA NA WYSPIE WIELKANOCNEJ – kamienne posagi moai, wulkan Ranoraraku, dzikie kurczaki, ludożercy, bóg Make-make, Człowiek-Ptak, wyścig przez ocean, język rapanujski, polinezyjska pieśń życia oraz historia pewnego tatuażu

Nowa seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.

Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach spotkałam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…
  
G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Blondynka na Wyspie Wielkanocnej wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Zarejestruj się bezpłatnie

Beata Pawlikowska - Blondynka w Tanzanii - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Beata Pawlikowska 

Blondynka w Tanzanii 


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


BLONDYNKA W TANZANII – nocna przeprawa przez sawannę, hipopotamy i truskawki, lot balonem nad Serengeti, hieny, lwy i pawiany, safari po polsku, zwariowany podwieczorek i afrykański rytm życia w kraterze Ngorongoro

Nowa seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.

Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach spotkałam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Blondynka w Tanzanii wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


Tylko dla prawdziwych Koneserów. Stworzyliśmy Nexpresso Premium. Tylko tutaj produkty są nawet 80% tańsze niż w tradycyjnym sklepie, a zakupy są wygodne jak nigdy dotąd.

Beata Pawlikowska - Blondynka w Himalajach - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Beata Pawlikowska  

Blondynka w Himalajach 


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


BLONDYNKA W HIMALAJACH – morderczy trekking w okolicach Annapurny, bajkowe lasy kwitnących rododendronów, pierożki momo, kamienne wioski, buddyjskie świątynie i mądrość niebiańskiego spokoju gór na Dachu Świata.

Nowa seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.

Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach tropiłam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…

G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Blondynka w Himalajach wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik
Zarejestruj się bezpłatnie

  

Beata Pawlikowska - Blondynka w Brazylii - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Beata Pawlikowska  

Blondynka w Brazylii 


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


BLONDYNKA W BRAZYLII – księżycowa pustynia w pobliżu Fortalezy i amazońska dżungla, pająki, brazylijska kawa, bigos z fasoli, sok z guarany, najpiękniejsza plaża świata w Jericoacoara, Wydma Zachodzącego Słońca i sekrety pewnego Anglika

Nowa seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.

Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach tropiłam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…

G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Blondynka w Brazylii wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Wejdź do strefy Premium

  

Beata Pawlikowska - Blondynka na Sri Lance - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Beata Pawlikowska  

Blondynka na Sri Lance 


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


Nowa seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.

Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach spotkałam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…

G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Blondynka na Sri Lance wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Zarejestruj się bezpłatnie

Wojciech Cywiński - Aukcje internetowe… i co dalej? - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Wojciech CywińskiPoradnik


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


Publikacja dotyczy wykorzystywania danych pozyskiwanych regularnie dzięki sprzedaży na Allegro i w całej sieci. Kwestia sprzedaży przez największy w Polsce serwis jest niezwykle wrażliwa dla sprzedawców, ponieważ od lat walczą oni z wysokimi opłatami. Jednak z powodzeniem można sprzedawać poza Allegro (inną drogą komunikacji). Każdy kontakt to przyszły gotowy klient, który w końcu skorzysta z oferty. Wiele sprzedawców na Allegro po prostu marnuje swoje dane i nic z nimi nie robi. Kupiłem już setki produktów i nikt do mnie nie odpisał z kolejną propozycją… Jest to spojrzenie na budowę bazy danych i jej wykorzystywanie w celu zwiększania sprzedaży.

Wojciech Cywiński autor

W pierwszej części mojej książki pokazuję, jak zrobić krok dalej. Co konkretnie trzeba zrobić, aby osiągnąć więcej i zarabiać więcej.

Druga część książki odkrywa
nowoczesne aspekty marketingu internetowego i nieinternetowego, które razem dają efekt synergii (2 + 2 = 5) w sprzedaży wtórnej wśród stałych klientów. Przedstawiam tu konkretne techniki i sposoby tworzenia ofert sprzedażowych oraz ich rozsyłania wśród Twoich klientów pozyskanych na Allegro.

W trzeciej części pokażę Ci, jak wykorzystać swoją bazę danych i przekaz marketingowy, aby skutecznie sprzedawać, nie płacąc nikomu żadnej prowizji. Proces wtórnej sprzedaży jest tym kluczowym elementem, który doprowadził wielu przedsiębiorców do sukcesu.

W ostatniej części odpowiadam na najczęściej zadawane pytania odnośnie stosowania prezentowanych przeze mnie technik i ich odbioru, dzięki czemu dowiesz się o najczęstszych problemach związanych z prowadzeniem sprzedaży poza Allegro i dowiesz się, jak je rozwiązać".

Jeśli prowadzisz sprzedaż na Allegro i należysz także do grupy sprzedawców, która zauważa dużą zależność od prowizji i rosnącą konkurencję, a jednocześnie chcesz sprzedawać i zarabiać więcej, wykorzystując wiedzę zdobytą na Allegro, trafiłeś na prawdopodobnie jedyną publikację na polskim rynku, która może Ci pomóc to osiągnąć. Allegrowy sprzedawca, który przeszedł już tę drogę z sukcesem, zdradzi Ci tajniki marketingu internetowego, które z łatwością wprowadzisz w życie, zwiększając swoje zyski.

Wydawca Złote Myśli

Ilość stron; 194

Księgarnia Złote Myśli

Pobierz - download darmowe fragmenty lub  
e-Book Aukcje internetowe… i co dalej? wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Marek Stączek - Komunikacja kreatywna. Jak być dobrym mówcą i sprawnym rozmówcą - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Marek Stączek  

Komunikacja kreatywna. Jak być dobrym mówcą i sprawnym rozmówcą 


Poradnik


iBookZrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


„Książka Komunikacja kreatywna zawiera wiele praktycznych uwag i ciekawych przykładów. Marek Stączek w doskonały sposób podpowiada, nie tylko jak rozwijać indywidualną lekkość mówienia, ale jak świadomie pracować nad umiejętnościami werbalnymi, tak by stać się kreatywnym i efektywną rozmówcą. Jestem przekonana, że po tej lekturze każdy będzie zdecydowanie bardziej świadomy siły jaką stanowi trafny i przemyślany komunikat werbalny, zarówno w sytuacjach publicznych, formalnych wystąpień jak i podczas rozmów. Dzięki informacjom tu zawartym staniemy się bardziej wymagającymi słuchaczami, a gadające głowy będą musiały ustąpić miejsca wartościowym mówcom stosującym twórczą komunikację”.
Anna Szklarz, Bayer Polska


„Lekka, praktyczna, z dużą ilością ciekawych przykładów, ale … największym atutem tej książki jest to, że Marek Stączek dzieli się pomysłem na tworzenie przekonujących argumentów i oryginalnych wypowiedzi. Wypowiedzi, które można wykorzystać, tak w prezentacji na forum jak i podczas rozmów biznesowych. Gorąco polecam!”.
Anna Michałowska, TVP Biuro Reklamy
EdisonTeam.pl

Ilość stron; 81

Księgarnia 4M


Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Komunikacja kreatywna. Jak być dobrym mówcą i sprawnym rozmówcą wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Zarejestruj się bezpłatnie

Katarzyna Berenika Miszczuk - Ja, anielica - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Katarzyna Berenika Miszczuk 


Obyczajowa


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


W życiu Wiktorii ponownie zjawia się przystojny diabeł. Rozbija jej związek z Piotrem i ma nietypową prośbę - chce odzyskać swoje anielskie skrzydła. Czy dziewczynie uda się zwrócić złotookiemu Belethowi marzenia? Przed Wiktorią stają naprawdę trudne wybory - bo z jednej strony zabiegający o jej miłość śmiertelnik, a z drugiej... no właśnie, diabelnie przystojny upadły anioł. W dodatku akcja przeniesie się do nieba. A tam pojawią się kolejni bohaterowie - zabawne putta, podstępny Moroni, rodzice Wiktorii i oczywiście syn szefa, jeżdżący najnowszym maserati...

Nieprzyzwoicie zabawna książka o niebiańsko-piekielnej rzeczywistości. Do diabła - to trzeba przeczytać!
Niech się chowają Zmierzchy i inne Edwardy, my mamy swojego czarnowłosego diabła Beletha, złośliwego Azazela i diablicę Wiktorię, posiadającą największe i najsilniejsze moce ze wszystkich!
z recenzji czytelniczki, lubimyczytac.pl

Wydawca: WAB 
Ilość stron; 383

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Ja, anielica wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

środa, 28 września 2011

Beata Pawlikowska - Blondynka w Peru - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Beata Pawlikowska  

Blondynka w Peru 


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


Nowa seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.
Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach spotkałam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…

G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Blondynka w Indiach wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Zarejestruj się bezpłatnie

Beata Pawlikowska - Blondynka w Indiach - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Beata Pawlikowska  

Blondynka w Indiach 


Literatura faktu

iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


BLONDYNKA W INDIACH – Świątynia Szczurów i dzikie wielbłądy, riksze, słonie, diamenty, pustynia w Radżastanie,  New Delhi, Taj Mahal, Wisznu i skarby maharadży.

Seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.

Na Wyspie Wielkanocnej polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach spotkałam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…

G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Blondynka w Indiach wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


Nexpresso Premium. Tylko tutaj produkty są nawet 80% tańsze niż w tradycyjnym sklepie, a zakupy są wygodne jak nigdy dotąd.

  

Beata Pawlikowska - Blondynka w Meksyku - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Beata Pawlikowska  

Blondynka w Meksyku 


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


BLONDYNKA W MEKSYKU – placki z kukurydzy, pieczone świerszcze i czekolada,  najostrzejsze papryki świata, Aztekowie, piramidy w Mieście Bogów i Pierzasty Wąż

Seria książek przygodowych znanej podróżniczki i pisarki, Beaty Pawlikowskiej. Najbardziej niezwykłe zakątki świata, zaskakujące obserwacje, zabawne rysunki i kolorowe fotografie.

Na Wyspie Wielkanocnej
polinezyjski mistrz zrobił mi nowy tatuaż. Na Zanzibarze odkryłam tajemnicę szczęścia. W Himalajach spotkało mnie przeznaczenie, a w Tybecie zrozumiałam sens życia po życiu. W Peru piłam herbatę z koki, w Brazylii ścigałam pająki, a na Sri Lance buddyjski mnich odprawił nade mną rytuał z wachlarzem. W Tanzanii leciałam spadającym balonem, a w Indiach spotkałam białego szczura. W Kambodży dowiedziałam się, że mam na imię Mały Wiatr, w Meksyku jadłam pieczone świerszcze, a w Amazonii tropiłam jaguara…

G+J RBA Wydawnictwo Sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa

Ilość stron; 160

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub 
pobierz - download eBook ePub Blondynka w Meksyku wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Zarejestruj się bezpłatnie

  

Jens Høvsgaard - Siódmy dzień - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Jens Høvsgaard 

Siódmy dzień 


Kryminał


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowySiódmy dzień krąży wokół prawdziwych wydarzeń i bieżących socjopolitycznych spostrzeżeń na temat duńskiego społeczeństwa. Stanowi przez to uderzający zapis szeroko rozpowszechnionego wśród Duńczyków rasizmu i opisuje te kwestie polityczne i etyczne eleganckim językiem. Narracja w pierwszej osobie tworzy oryginalny, świeży, czasami wręcz oszczędny ton, połączony z techniką opowiadania, która przywodzi na myśl bardziej powieści niż thrillery. Zwłaszcza na początku książki Høvsgaard świadomie bawi się kliszami gatunku i stereotypami, co dodaje narracji humoru i kąśliwości. Nie brakuje mu umiejętności i pewności siebie, by eksperymentować z formułą gatunku i odniesieniami, po to tylko, by stopniowo je demontować. Na dodatek głos bohatera regularnie przeradza się we wszechwiedzącego narratora, by posunąć akcję naprzód i zaznaczyć zachowanie innych postaci. Høvsgaard wyraźnie kreuje własny wszechświat literacki, w którym poszczególne postaci powracają w kolejnych książkach o Johnie Hillingu. Jego technika opowiadania oddaje bliskość i sympatię do głównego bohatera, pozwala też szerzej zrozumieć wszystkie postaci i wydarzenia poboczne, a mimo to wciąż opowiadane są one wyraźnym głosem Johna Hillinga. Dzięki temu Høvsgaard reprezentuje nowy rodzaj powieściopisarstwa kryminalnego.

Jens Høvsgaard (ur. 1956 r.) jest dziennikarzem śledczym i redaktorem gazety dla bezdomnych ("Hus forbi", tłum. Bez domu), tytułu wiodącego w debacie o bezdomnych.

Wcześniej pracował dla Nordisk Film, Kanal2 i TvDanmark, gdzie przez 8 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego Wiadomości. Nakręcił szereg programów dokumentalnych dla wielu europejskich stacji, m.in. CNN. Nominowany do Nagrody Cavling, a w 2006 r. za cykl artykułów o handlu kobietami. W 2007 r. wydał książkę reportażową Sprzedane na seks, bardzo pozytywnie ocenianą przez recenzentów. Jest to wstrząsający reportaż o międzynarodowej prostytucji.

W 2009 r. wydał pierwszą pozycję beletrystyczną Martwe księżniczki nie mają marzeń, pierwszy tom planowanej serii kryminalnej z reporterem Johnem Hillingiem.

Czarna Owca

Ilość stron; 336

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub 
pobierz - download eBook ePub Siódmy dzień wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Zarejestruj się bezpłatnie

Håkan Nesser - Człowiek bez psa - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Håkan Nesser 

Człowiek bez psa 


Kryminał


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy Człowiek bez psa to pierwsza z planowanych czterech części cyklu Håkana Nessera o inspektorze Barbarottim.

Håkan Nesser (ur. 1950) mieszka w Uppsali, największą popularność przyniósł mu  składający się z dziesięciu części cykl powieści kryminalnych o komisarzu Van Veeterenie, który otwiera Det grovmaskiga nätet (Przerwana sieć) z 1993 roku, a kończy Fallet G z 2003. Większość książek z tej serii stała się podstawą scenariuszy filmowych. Sukces odniosły również pozostałe utwory Nessera: egzystencjalny thriller Flugan och evigheten, rozgrywające się w latach sześćdziesiątych powieści Kim Novak nigdy nie wykąpała się w jeziorze Genezaret (na jej podstawie powstał również film) oraz och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla, powieść epistolarna Kära Agnes, zbiory opowiadań Barins triangel i Från doktor Klimkes horisont i powieść Skuggorna och regnet, łącząca kryminalną intrygę z opowieścią o dorastaniu. Książki Nessera przetłumaczono na ponad dwadzieścia języków.

Trzykrotnie otrzymał nagrodę za najlepszy szwedzki kryminał, a jego powieść “Karambol” zdobyła w 2000 r. prestiżową nagrodę Szklanego Klucza.

Grudzień w Kymlinge. Rodzina Hermanssonów zbiera się, by uczcić 105-lecie istnienia. Nestor rodu Karl-Erik kończy 65 lat, jego najstarsza córka Ebba - 40. Jednak uroczystości nie przebiegają tak, jak się wszyscy tego spodziewali. Rodzinne spotkanie ma tragiczne i nieprzewidziane następstwa. W przeddzień wielkiego jubileuszu przepada bez śladu Robert – wyrodny syn Karla-Erika, który wbrew woli rodziny wziął udział w kontrowersyjnym reality show „Więźniowie  Koh Fuk”. Następnego wieczoru również bez śladu znika syn Ebby - Henrik. To szczególna sprawa, z którą musi się zmierzyć inspektor kryminalny o włoskich korzeniach Gunnar Barbarotti. Czy tylko zrządzeniem losu dwóch ludzi z tej samej rodziny i domu znika w odstępie zaledwie 24 godzin? Barbarotti odkrywa najmroczniejsze tajemnice tej rodziny i wyciąga na światło dzienne to, co niewidoczne.

Czarna Owca

Ilość stron; 464

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub  
pobierz - download eBook ePub Człowiek bez psa wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Wejdź do strefy Premium


 

Håkan Nesser - Całkiem inna historia - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Håkan Nesser  

Całkiem inna historia 


Kryminał


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader syntezator mowy


W drugiej książce o Gunnarze Barbarottim, Całkiem inna historia, ponownie spotykamy wyrafinowanego sceptyka szukającego czasami wskazówek w Piśmie Świętym, którego poznaliśmy w powieści Człowiek bez psa. Ma coraz więcej wątpliwości związanych ze swoją karierą zawodową, a życie osobiste obfituje w nieoczekiwane zmiany akcji i planów.

Czarna Owca

Ilość stron; 528

Księgarnia 4M


Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub 
pobierz - download eBook ePub Całkiem inna historia wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Zarejestruj się bezpłatnie

PC World Special - Android Life - Kompletny przewodnik po systemie - e-wydanie PDF – 3/2011

NO PAPER prezentuje e-wydanie PDF

PC World Special - Android Life - e-wydanie 


Kompletny przewodnik po systemie


e-wydanie

Kompletny przewodnik po systemie
  • Jak działa Android i jak z niego korzystać
  • Sprzęt z Androidem: smartfony, tablety, netbooki, telewizory
  • Bezpieczeństwo: wirusy, trojany i jak się bronić
100 najlepszych aplikacji do smartfonów i tabletów
  • finanse, bezpieczeństwo, foto, audio, wideo, gry, Facebook, Twitter, radio i telewizja, zakupy, aukcje, porównywarki cen, komunikatory i dużo więcej!
Nowe smartfony - wielki poradni zakupowy
  • Przetestowaliśmy 30 smartfonów wiodących producentów.
Najlepszy Internet dla twojego Androida
  • Pomagamy wybrać najkorzystniejszą ofertę mobilnego Internetu idealnie dopasowaną do twoich potrzeb
Android plus rozszerzona rzeczywistość
  • Rób szybsze i tańsze zakupy przy użyciu Augmented Reality i swojego smartfona

IDG Poland

Ilość stron; 76

Księgarnia 4M

Czytaj spis treści na stronie lub 
pobierz - download e-wydanie PC World Special - Android Life wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Wejdź do strefy Premium