NO PAPER - eBooki z lepszej półki

NO PAPER - bez papieru przyszłość, a właściwie teraźniejszość rynku wydawniczego. Publikacje cyfrowe zdobywają serca czytelników. Łatwość czytania, szybki dostęp i sposób przechowywania dają istotną przewagę nad wydaniami papierowymi. NO PAPER zachowuje naszą piękną, niepowtarzalną przyrodę budując cywilizację opartą na wiedzy.

poniedziałek, 31 października 2011

Józef Marecki Filip Musiał - KU PRAWDZIE I WOLNOŚCI. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Józef Marecki Filip MusiałHistoria - Seria Niezłomni


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Niezłomni to seria wydawnicza poświęcona ludziom, którzy zdecydowanie oparli się komunistycznej władzy. Przez lata inwigilowani i podsłuchiwani, śledzeni i represjonowani, otoczeni agenturą, nie ulegli Służbie Bezpieczeństwa i komunistycznej administracji. Pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie.

Tom trzeci poświęcony jest w całości osobie kardynała Karola Wojtyły, wobec którego działalność operacyjna aparatu bezpieczeństwa była niezwykle rozbudowana i różnorodna. Pracę otwierają najstarsze ślady pochodzące z roku 1946, gdy Wojtyła był jeszcze klerykiem. Ostatnie materiały operacyjne sporządzone zostały w latach 70-tych. Niestety dotychczas nie odnalazły się dokumenty zawierające reakcje na wybór kardynała na Stolicę Piotrową. Wysiłki zmierzające do rozpracowania krakowskiego hierarchy, próby dezawuowania jego postaci, działania podejmowane w celu paraliżowania jego zamierzeń, rozmaite formy represji - wszystko to rozwiało się wraz z białym dymem nad Kaplicą Sykstyńską.


Wydawca WAM

Ilość stron; 687


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book KU PRAWDZIE I WOLNOŚCI. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Janusz Korczak - Dziecko i wychowawca - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Janusz KorczakPedagogika


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

22 lipca 2008 roku minęła 130 rocznica urodzin Janusza Korczaka - wielkiego myśliciela, reformatora, wychowawcy, pisarza, lekarza, który żył i działał w Polsce. Reprezentował wartości, które łatwo znajdują oddźwięk uczuciowy wśród ludzi różnych kultur. Niniejsza publikacja stanowi krótką prezentację jego myśli pedagogicznej, odzwierciedlającej umiłowanie dziecka w sposób bezwarunkowy.

Wydawca WAM

Ilość stron; 80


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book Dziecko i wychowawca wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Teresa, Ewa Olearczyk - SIEROCTWO I OSAMOTNIENIE - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Teresa, Ewa OlearczykPsychologia


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

Autorka w swojej książce prezentuje stan zjawisk sieroctwa i osamotnienia oraz ich uwarunkowania i konsekwencje. Dokonuje również interpretacji sytuacji rodzinnych, prowadzących do sieroctwa i osamotnienia, zapoznaje czytelnika z rodzajami sieroctwa i zagrożeń tym problemem. Dużą wartością tej książki są konkretne wskazania profilaktyczne -indywidualne i instytucjonalne - obejmujące m.in. Kościół i system szkolny.

Książka ma dużą aktualność społeczną i wagę praktyczną, a także znaczenie poznawcze w dziedzinie pedagogiki. Adresowana jest do pedagogów, katechetów, rodziców - wszystkich, którym zależy na dobru współczesnej rodziny.


Wydawca WAM

Ilość stron; 292


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book SIEROCTWO I OSAMOTNIENIE wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Józef Marecki Filip Musiał - Niezłomni - Nigdy przeciw Bogu - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Józef Marecki Filip MusiałHistoria


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

Niezłomni to seria wydawnicza poświęcona ludziom, którzy zdecydowanie oparli się komunistycznej władzy. Przez lata inwigilowani i podsłuchiwani, śledzeni i represjonowani, otoczeni agenturą, nie ulegli Służbie Bezpieczeństwa i komunistycznej administracji. Pozostali wierni Bogu i Ojczyźnie. W pierwszym tomie serii prezentowane są postacie czterech kapłanów:

kard. Henryk Gulbinowicz

abp Ignacy Tokarczuk

bp Juliusz Bieniek

bp Jan Pietraszko


Wydawca WAM

Ilość stron; 820


Księgarnia BezKartek

Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book Niezłomni - Nigdy przeciw Bogu wprost na Twój komputer, komórkę lub e-CzytnikPaweł Kaźmierczak - KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W KRAKOWIE 1956-1989 - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Paweł KaźmierczakHistoria


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Kluby Inteligencji Katolickiej były praktycznie jedyną legalną możliwością organizowania się katolików w PRL po październiku 1956. Założone jako stowarzyszenie koncesjonowane przez władze, jako zaplecze społeczne koła poselskiego "Znak"  z czasem stały się bazą dla opozycji solidarnościowej, która doprowadziła do przełomu 1989 roku. Właśnie to "rozpychanie się", dążenie do poszerzania przestrzeni wolności było ich cechą charakterystyczną.
Krakowski KIK łączyły ścisłe związki z redakcjami "Tygodnika Powszechnego" i miesięcznika "Znak". W przeciwieństwie do pozostałych tzw. "starych" Klubów (warszawskiego, wrocławskiego, toruńskiego i poznańskiego) krakowski KIK nie doczekał się dotąd swojej monografii. Niniejsza książka, powstała w oparciu o obfity materiał źródłowy i o rozmowy z członkami KIK-u, ma na celu zapełnienie tej luki. Działalność intelektualno-społeczna Klubu została w niej przedstawiona w szerokim kontekście relacji Klubu z hierarchią kościelną (zwłaszcza z bpem i kard. Karolem Wojtyłą), z krajowymi i zagranicznymi instytucjami katolickimi oraz z przedstawicielami aparatu władzy, w tym aparatu bezpieczeństwa. Przedstawiono stanowisko kierownictwa i członków Klubu w obliczu presji władz administracyjnych oraz inwigilacji przez SB. Na podkreślenie zasługuje wkład wielu znaczących postaci klubowych w budowanie zrębów społeczeństwa obywatelskiego.


Wydawca WAM

Ilość stron; 488


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W KRAKOWIE 1956-1989 wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Justyna Kusztal - SYSTEM RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE W POLSCE I W NIEMCZECH - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Justyna KusztalPsychologia


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

Książka stanowi analizę porównawczą systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Analizie poddane zostały działania pomocowe nakierowane na profilaktykę oraz działania tradycyjnie resocjalizacyjne. System, ze względu na regulacje ustawowe, obejmuje generalnie młodzież do 21 roku życia. Opracowanie nie stanowi jedynie komentarza do obowiązujących aktów prawnych konstytuujących funkcjonowanie systemów resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej w Polsce i w Niemczech, ale jest również przedstawieniem podobieństw i różnic w strukturze systemu i jego funkcjonowaniu w praktyce prawnej i resocjalizacyjnej. Uwzględniając stan prawny ze stycznia 2008 roku, książka może stanowić cenną pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się w praktyce resocjalizacją młodzieży, jak i tych, którzy do takiej pracy się przygotowują.

Wydawca WAM

Ilość stron; 312


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book SYSTEM RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE W POLSCE I W NIEMCZECH wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Bogdan Stańkowski - Konflikt nauczyciel- uczeń. Uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5 R - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Bogdan StańkowskiPedagogika


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

Zagadnienie konfliktów między nauczycielami i uczniami to obszar mało rozpoznany, a problemy w tej kwestii systematycznie narastają. Nauczyciele-wychowawcy często sygnalizują bezradność wobec wychowanków sprawiających szczególne trudności. Praca ta pokazuje, że przeżywane stany emocjonalne takie jak "złość", "gniew" czy "chwilowe odrzucenie" są naturalne. Muszą jednak pojawić się dalsze etapy, które wymagają podjęcia trudu ze strony nauczyciela-wychowawcy, aby konflikt został rozwiązany twórczo i skutecznie z wychowawczego punktu widzenia.

Wydawca WAM

Ilość stron; 113


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book Konflikt nauczyciel- uczeń. Uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5 R wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Ks. Andrzej Zwoliński - PRZECIW DUCHOWI - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Ks. Andrzej ZwolińskiReligia


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA ReaderIstotą grzechu przeciw Duchowi Świętemu jest to, że człowiek - chociaż poznał Bożą miłość - dobrowolnie zamyka się w złu i przeciwstawia działaniu łaski. Ostrzeżenie Jezusa, dotyczące jego nieodpuszczalności, należy do najbardziej poważnych i radykalnych. Ks. Andrzej Zwoliński, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wyjaśnia przewrotny mechanizm grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ukazuje co to znaczy:
grzeszyć zuchwale
rozpaczać
sprzeciwiać się prawdzie
zazdrościć łaski
mieć zatwardziałe serce
odkładać nawrócenie.


Wydawca WAM

Ilość stron; 212


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book PRZECIW DUCHOWI wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Ojciec Zdzisław Józef Kijas - NIEBO, w domu Ojca, CZYŚCIEC, dla kogo, PIEKŁO, w oddaleniu - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Ojciec Zdzisław Józef Kijas

NIEBO, w domu Ojca, CZYŚCIEC, dla kogo, PIEKŁO, w oddaleniu


Religia


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

Czy Bogu "uda się" zbawić wszystkich?
Czy niebo jest naszą zasługą, czy darem?
Jak długo "trwają" kary czyśćcowe?
Czy piekło płonie ogniem?

Wyobrażenia trzech stanów ostatecznych: nieba, piekła i czyśćca, przechodziły na przestrzeni wieków ewolucję. Ojciec Zdzisław Kijas bada, w jaki sposób rzeczywistości te przedstawia Biblia, święci i mistycy, pisma ojców i doktorów Kościoła oraz teologów innych wyznań chrześcijańskich i literatura piękna. Autor pisze też o wierzeniach dalekiego Wschodu, kulturze starożytnych Greków i Rzymian.
Książka ta, daleka od teologicznych spekulacji, ukazuje istotę stanów nieba, czyśćca i piekła, uzmysławiając Czytelnikowi ich jakże nieteoretyczny wymiar.


Wydawca WAM

Ilość stron; 788


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book NIEBO, w domu Ojca, CZYŚCIEC, dla kogo, PIEKŁO, w oddaleniu wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

niedziela, 30 października 2011

Platon - Eutydem - eBook ePub (bez DRM)

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Platon   

Eutydem 


Klasyka


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Dzieło Platona Eutydem. Platon to grecki filozof. Był twórcą systemu filozoficznego zwanego obecnie idealizmem platońskim. Zaciekle zwalczany przez jednych, broniony przez innych, system Platona w ten czy inny sposób obecny jest stale w europejskiej tradycji filozoficznej.

NetPress Digital Sp. z o.o.

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook ePub Eutydem wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik
dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś

Jadwiga Łuszczewska - Pamiętnik Deotymy - eBook ePub (bez DRM)

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Jadwiga Łuszczewska  

Pamiętnik Deotymy 


Klasyka


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Dzieło Jadwigi Łuszczewskiej Pamiętnik Deotymy.
Jadwiga Łuszczewska, ps. literacki Deotyma (1834-1908) - polska poetka i pisarka.

Książka cyfrowa Pamiętnik Deotymy została przygotowana w najwygodniejszym formacie ePub, który umożliwia komfortowy odczyt na większości czytników e-booków na świecie wspierających standard ePub oraz w aplikacjach mobilnych na telefonach, tabletach itp. Format umożliwia intuicyjną zmianę układu tekstu, powiększania i pomniejszania rozmiaru czcionki.

Ciesz się klasyką literatury pobierając e-booka w formacie ePUB bez jakichkolwiek zabezpieczeń DRM.


NetPress Digital Sp. z o.o.

Księgarnia 4M

Pobierz - download eBook ePub Pamiętnik Deotymy wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś
 

 

Deotyma - Jadwiga Łuszczewska - Zwierciadlana zagadka - eBook ePub (bez DRM)

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Deotyma  

Zwierciadlana zagadka 


Klasyka - Fantastyka naukowa


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA ReaderPowieść fantastyczno-naukowa Jadwigi Łuszczewskiej - Deotymy Zwierciadlana zagadka. Jadwiga Łuszczewska, ps. literacki Deotyma (1834-1908) - polska poetka i pisarka.

Książka cyfrowa Zwierciadlana zagadka została przygotowana w najwygodniejszym formacie ePub, który umożliwia komfortowy odczyt na większości czytników e-booków na świecie wspierających standard ePub oraz w aplikacjach mobilnych na telefonach, tabletach itp. Format umożliwia intuicyjną zmianę układu tekstu, powiększania i pomniejszania rozmiaru czcionki.

Ciesz się klasyką literatury pobierając e-booka w formacie ePUB bez jakichkolwiek zabezpieczeń DRM.NetPress Digital Sp. z o.o.

Księgarnia 4M

Pobierz - download eBook ePub Zwierciadlana zagadka wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś
 

Stanisław Ignacy Witkiewicz - Witkacy - Mątwa - eBook ePub (bez DRM)

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Stanisław Ignacy Witkiewicz  

Mątwa 


Klasyka


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Dzieło Mątwa z 1922 roku autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza, pseudonim Witkacy (1885-1939), syna S. Witkiewicza, dramatopisarza, prozaika, filozofa, teoretyka i krytyka sztuki, malarza. Dzieciństwo i młodość Witkacy spędził w Zakopanem, ucząc się prywatnie pod kierunkiem ojca. 1904-1905 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wyjeżdżał kilkakrotnie do Włoch, Niemiec i Francji. 1914 odbył podróż do Australii z wyprawą etnograficzną B. Malinowskiego. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał jako obywatel rosyjski do Petersburga, wstąpił do szkoły oficerskiej, następnie brał udział w walkach na froncie. 1918 wrócił do Polski i osiadł na stałe w Zakopanem. Popełnił samobójstwo w trakcie ucieczki po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie ziemie Polski we wrześniu 1939.

NetPress Digital Sp. z o.o.

Księgarnia 4M

Pobierz - download eBook ePub Mątwa wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś
 

Herodotus - Herodota dzieje. T. 1-2 - eBook ePub (bez DRM)

NO PAPER prezentuje eBook ePub 

Herodotus  

Herodota dzieje. T. 1-2 


Klasyka


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Dzieło Herodota Herodota dzieje. T. 1-2.
Herodot (Ἡρόδοτος Hēródotos) - starożytny grecki historyk "Ojciec historii" - (ok.  484 pne - ok.  425 pne).

XIĘGA I. KLIO
Herodota z Halikarnasu wykaz badań to zamierza, ażeby ani czyny ludzkie przez czas zatartenii, ani też dzieła wielkie i podziwienia godne, już to przez Greków już przez Bar-barów dokonane nie pozostały bez sławy, tak inne, jak szczególniej owe, dla których wojnę z sobą wiedli.
Owoż perscy mędrcowie powiadają, że Fenicyanie i byli powodem kłótni. Ci bowiem od morza Czerwonem zwanego, do tego tu naszego przybywszy i zamieszkawszy okolicę, którą i teraz jeszcze dzierżą, natychmiast dalekie morskie wędrówki odprawiać zaczęli; rozwożąc zaś egipskie i asyryjskie towary zawijali tak do innych krajów, jako też i do Argos; Argos bowiem w owym czasie przed wszystkiemi krainami ziemi teraz Grecką zwanej, pierwszeństwo trzymało. Przybywszy tedy Fenicyanie tutaj, mieli wystawie na targ swoje towary; i piątego czy szóstego dnia (po ich przybyciu), gdy prawie wszystko byli rozprzedali, miało przybyć nad morze wiele niewiast, a między niemi i córka króla, która miała to samo nosie nazwisko, które i Grecy podają, to jest Jo, córka Inacha.

(fragment)

Książka cyfrowa Herodota dzieje. T. 1-2 została przygotowana w najwygodniejszym formacie ePub, który umożliwia komfortowy odczyt na większości czytników e-booków na świecie wspierających standard ePub oraz w aplikacjach mobilnych na telefonach, tabletach itp. Format umożliwia intuicyjną zmianę układu tekstu, powiększania i pomniejszania rozmiaru czcionki.

Ciesz się klasyką literatury pobierając e-booka w formacie ePUB bez jakichkolwiek zabezpieczeń DRM.


NetPress Digital Sp. z o.o.

Księgarnia 4M

Pobierz - download eBook ePub Herodota dzieje. T. 1-2 wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś
 

Thomas a Kempis (Tomasz z Kempis) - Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa : ksiąg IV - eBook ePub (bez DRM)

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Thomas a Kempis

Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa : ksiąg IV


Klasyka


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Dzieło Tomasza z Kempis Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa : ksiąg IV.  Tłumaczenie; Tadeusz Matuszewicz 
Thomas a Kempis - Tomasz z Kempis (Thomas Hemerken, Thomas Hämerken, Thomas van Kempen) - (1380-1471) - niemiecki zakonnik, teolog, mistyk, kanonik regularny. Urodzony w Kempen koło Kolonii. Domniemany autor O naśladowaniu Chrystusa.

Książka cyfrowa Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa : ksiąg IV została przygotowana w najwygodniejszym formacie ePub, który umożliwia komfortowy odczyt na większości czytników e-booków na świecie wspierających standard ePub oraz w aplikacjach mobilnych na telefonach, tabletach itp. Format umożliwia intuicyjną zmianę układu tekstu, powiększania i pomniejszania rozmiaru czcionki.

Ciesz się klasyką literatury pobierając e-booka w formacie ePUB bez jakichkolwiek zabezpieczeń DRM.


NetPress Digital Sp. z o.o.

Księgarnia 4M

Pobierz - download eBook ePub Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa : ksiąg IV wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś

Marek Babik - SŁOWNIK BIBLIJNY. MAŁŻEŃSTWO- RODZINA- SEKSUALNOŚĆ - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Marek BabikReligia


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Przekazany do rąk Czytelnika Słownik to opracowane - w porządku alfabetycznym - biblijne rozumienie zagadnień wchodzących w zakres seksuologii oraz dziedzin jej pokrewnych. Jego autor, kompetentny polski znawca tego, co można nazwać "seksuologią biblijną", przybliża właściwą jej problematykę w sposób wnikliwy a równocześnie z całym szacunkiem dla Słowa Bożego i godności człowieka.

Korzystając ze Słownika, można nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat autentycznego przekazu biblijnego, lecz - co również jest niezmiernie ważne - można nauczyć się jak należy mówić o sprawach bardzo intymnych, aby w miejsce paraliżującego tabu nie pojawiło się ordynarne obnażanie i poniżenie godności ludzkiej.


Ten aspekt, a także przekazana w Słowniku wiedza, dotycząca różnych nauk o człowieku, sprawiają, że omawiane dzieło będzie służyć jako doskonała pomoc zarówno w osobistym zgłębianiu tej problematyki, jak też w akademickim kształceniu w zakresie pedagogiki i wielu innych dziedzin wiedzy.
ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek


Wydawca WAM

Ilość stron; 244


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book SŁOWNIK BIBLIJNY. MAŁŻEŃSTWO- RODZINA- SEKSUALNOŚĆ wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Barbara Adamczyk - MODEL PEDAGOGII JEZUSA W PRZEKAZIE BIBLIJNYM - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Barbara AdamczykPedagogika


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Co Ewangelia ma wspólnego z wychowaniem?
Czy Jezus był pedagogiem we współczesnym tego słowa znaczeniu?
Czy można mówić o pedagogii Jezusa z Nazaretu?

Na przykładzie wybranych perykop ewangelicznych, autorka opisuje fenomen spotkania Jezusa z drugim człowiekiem i łączy go z poglądami na temat wychowania wypowiadanymi przez współczesnych pedagogów. Pokazuje podobieństwa w ujęciach pedagogicznych, ale i akcentuje specyfikę postaw wychowawczych Jezusa. Szczególną uwagę zwraca na delikatność wszystkich relacji Jezusa, ich piękno i doskonałość.


Wydawca WAM

Ilość stron; 340


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book MODEL PEDAGOGII JEZUSA W PRZEKAZIE BIBLIJNYM wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Andrzej Zwoliński - LEKSYKON WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DUCHOWYCH - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Andrzej ZwolińskiReligia


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Każdy czas, także współczesność, niesie z sobą rozliczne zagrożenia duchowe, propozycje nowych form działalności i zaangażowania w realizację propozycji pochodzących od różnego rodzaju pseudoreformatorów i pseudoodnowicieli "starego świata". Wśród owych zagrożeń można wymienić np. rozliczne sekty religijne, nowe ruchy, stowarzyszenia o nastawieniu destrukcyjnym i manipulatorskim. Leksykon zawiera przegląd wielu form takiej działalności, jak np. psychomedytacji, zagrożeń związanych z mediami, ruchem spirytystycznym, propozycjami nadzwyczajnych ofert bioenergii czy rewelacjami historycznymi rodzaju "kodu Leonarda da Vinci". Łącznie blisko 100 esejów, poświęconych różnym obszarom, na których może pojawić się jakaś forma zagrożenia dla duchowości i formacji katolickiej. Jest to więc Leksykon zorientowany konfesyjnie, wskazuje jedynie na zagrożenia pojawiające się w różnych formach działalności współczesnych "nauczycieli ducha". Każde z haseł po prezentacji krótkiej historii danego problemu i form jego współczesnego występowania, zakończone jest krótką oceną z punktu widzenia Kościoła katolickiego, łącznie z przytoczeniem odpowiednich tekstów biblijnych, czy dokumentów nauczania Magisterium. Jest przygotowany jako pomoc w pracy wychowawczej rodziców borykających się z różnego rodzaju propozycjami atakującymi ich dzieci, a także jako nieodzowna pomoc katechetyczna i duszpasterska.

Wydawca WAM

Ilość stron; 688


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book LEKSYKON WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DUCHOWYCH wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

sobota, 29 października 2011

Józef Augustyn SJ - ROZMOWY O KSIĘŻACH, RODZINIE I ŻYCIU DUCHOWYM - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Józef Augustyn SJReligia


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Książka Rozmowy o księżach, rodzinie i życiu duchowym to kolejny zbiór wywiadów Józefa Augustyna SJ, udzielonych w latach 2007-2009. Obejmuje ona rozmowy opublikowane nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, na Słowacji i w Rosji, gdzie Autor prowadzi rekolekcje i publikuje książki.
Problemy formacji seminaryjnej i księży, które w poprzednich edycjach wywiadów były zamieszczane zwykle w ostatnim rozdziale, w niniejszej publikacji - ze względu na ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Kapłański - zostały celowo wyeksponowane. W ten sposób Autor pragnie zachęcić Czytelników, duchownych i świeckich, do refleksji nad tożsamością kapłańską, a także do modlitwy za księży i kleryków. Kiedy bowiem ksiądz pogubi się w swoim życiu, mocne wsparcie wspólnoty kościelnej może być dla niego ogromną pomocą.

Co jest najważniejsze w postawie i życiu księdza? Uczciwość wobec Boga, własnego sumienia, kolegów, kobiet, przełożonych, parafian. Jeszcze raz uczciwość. Zacząć od uczciwości, a za nią przyjdzie wszystko inne. Kapłaństwo to piękny, ale wymagający "plan na życie"; to wysoka wieża, wyruszenie na wielką wojnę. Jezus każe nam badać nasze serca. Pytanie, jakie wielu kleryków i księży zadaje sobie w cichości serca: "Czy podołam", to ważne doświadczenie duchowe. Ale identyczne pytanie staje przed młodymi ludźmi, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński. Jak na nie odpowiedzieć? "Sam, Panie, nie podołam, ale z Tobą - tak" (Józef Augustyn SJ).


Wydawca WAM

Ilość stron; 300


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book ROZMOWY O KSIĘŻACH, RODZINIE I ŻYCIU DUCHOWYM wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Ks. dr Henryk Paprocki - MISTERIUM EUCHARYSTII. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Henryk PaprockiReligia


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

Wszystko co żyje, chwali Boga przez spełnianie właściwej mu roli w nieustannym nurcie życia. Podobnie w liturgii Kościoła, wszystkie elementy - barwy, śpiewy, woń kadzideł, organizacja przestrzeni i czasu - stają się hymnem chwały w kontemplacji i świadomym działaniu człowieka. Liturgia jest bowiem Służbą Bożą.
Z pierwotnych liturgii chrześcijańskiego Wschodu Kościół prawosławny zachował liturgie: Jana Chryzostoma, Bazylego Wielkiego, Jakuba Apostoła oraz uprzednio poświęconych darów
. Poprzez przetłumaczenie ich na język polski i opatrzenie komentarzami oraz omówienie historii rozwoju liturgii na Wschodzie niniejsza publikacja zapoznaje czytelnika z bogactwem liturgicznym prawosławia.

ks. dr Henryk Paprocki (ur. 1946), teolog prawosławny, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, Prawosławnego Seminarium Duchownego i Akademii Teatralnej w Warszawie, doktor h.c. Uniwersytetu św. Grzegorza Peradze w Tbilisi.


Wydawca WAM

Ilość stron; 360


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book MISTERIUM EUCHARYSTII. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Jakub Żulczyk - Zmorojewo - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Jakub Żulczyk  

Zmorojewo 

Fantastyka


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA ReaderJakub Żulczyk bawi się konwencjami. Zmorojewo to powieść fantastyczno-przygodowa i jednocześnie horror. Są tu istoty jak z kart Strauba, Barkera czy Kinga. Jest Lustro Twardowskiego i Kwiat Paproci, są tajemnicze Klucze i wiele innych symboli. Tak, w Zmorojewie Żulczyk bawi się znakomicie. Ale co ważniejsze, zadbał o to, by świetnie bawili się czytelnicy.
Jakub Winiarski, pisarz, krytyk, redaktor naczelny "Nowej Fantastyki"


Zmorojewo to na pewno nie jest grzeczna historia. Łatwo się od niej nie oderwiesz.
Rafał Kosik, autor powieści Vertical, Kameleon oraz serii o Feliksie, Necie i Nice


Zmorojewo, zaginione miasto, jest w największym niebezpieczeństwie od początku swojego istnienia. Leszy wysłał dwoje agentów – Strzępowatego i Gangrenę – aby przygotowali złu drogę do naszego świata…
Tymczasem Tytus Grójecki, fanatyk horrorów, gier komputerowych i zjawisk nadprzyrodzonych, wiedzie zwyczajne życie. Właśnie wyrusza na Warmię, aby odwiedzić rodzinę. Początkowo nie sądzi, by zabita dechami wieś Głuszyce oferowała jakiekolwiek atrakcje. Do czasu kiedy na forum internetowym poświęconym nadnaturalnym wydarzeniom trafia na intrygującą informację. Nieopodal Głuszyc znajduje się opuszczone miasto, a dwójka eksplorujących je "łowców tajemnic" zaginęła bez wieści…

Nasza Księgarnia

Ilość stron; 496


Księgarnia 4M


Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook ePub Zmorojewo wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś
 

Katarzyna Michalak - Sklepik z niespodzianką. Bogusia - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Katarzyna Michalak  

Sklepik z niespodzianką. Bogusia


Obyczajowa


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA ReaderBogusia otwiera w małej nadmorskiej miejscowości sklepik z różnościami - aniołki, akwarelki, porcelanowe figurki zapełnią półki, a oprócz tego dla przyjaciół i gości na stolikach staną talerzyki z domowymi wypiekami i filiżanki z gorącą czekoladą - oto marzenie Bogusi. Sklepik z Niespodzianką
i jego urocza właściciela przyciągają najciekawsze osobistości Pogodnej: piękną i humorzastą tap madl - Konstancję, energiczną femme fatale - Adelę, zagubioną panią weterynarz - Lidkę, dobrą duszę miasteczka – Stasię... Wkrótce tworzy się krąg kobiet, które smakując na pięterku sernik królewski i aromatyczny napój, dzielą się smutkami i radościami życia. Oprócz barwnych losów mieszkańców Pogodnej autorka gwarantuje wzruszenia, emocje, miłość i nienawiść. Poszukiwanie własnej drogi i własnego miejsca w życiu. Problemy zwyczajne i niezwyczajne. Małe radości i smutki. I oczywiście dużo, dużo słodkości.

Nasza Księgarnia

Ilość stron; 320

Księgarnia 4M


Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook ePub Sklepik z niespodzianką. Bogusia wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś

Aleksandra Jakubowska - Najpiękniejsza - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Aleksandra Jakubowska  

Najpiękniejsza 


Thriller


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Bardzo ważny minister w jakimś tajemniczym celu notorycznie urywa się ochronie. Bezwzględna dziennikarka zrobi wszystko dla kariery. Senator w obawie przed skandalem ulega szantażowi i wprowadza poprawki do ustawy. Uczciwy prokurator zostaje oskarżony i trafia do więzienia, gdzie jest chroniony przez gangstera. Ojciec premiera przestaje odbierać telefony od syna. Co rządzi postępowaniem ludzi władzy i kto ma tę władzę? Politycy czy przestępcy? Meliny na Pradze i konkurs piękności, miasteczko na prowincji i bogate rezydencje nad jeziorem Genewskim, areszt śledczy i korytarze kancelarii premiera – to miejsca, w których toczy się akcja.
Czytelnicy sami znajdą odpowiedź na pytanie, czy ta powieść to tylko literacka fikcja, czy też Aleksandra Jakubowska odnosi się w niej do swojej przeszłości i ludzi, których kiedyś spotkała.

MUZA S.A.

Ilość stron; 278
Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub 
pobierz - download eBook ePub Najpiękniejsza wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś

Urszula Jarosz Jerzy Gracz - Ona i on. Całkiem zwyczajna historia - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Urszula Jarosz  Jerzy Gracz  

Ona i on. Całkiem zwyczajna historia


Obyczajowa


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


On - Andrzej, dojrzały mężczyzna, scenarzysta filmowy.
Ona - Kaśka, trzydziestokilkuletnia fotografka i samotna matka dorastającego syna.
Poznają się przypadkowo na planie filmu i szybko odkrywają, że są dla siebie kimś wyjątkowym. Od tej chwili stają przed trudnym wyborem: miłość czy kariera.
Opis miłosnych zmagań, pełnych niedomówień, pomyłek i podejrzeń, wzbogacają reportażowe fragmenty z podróży Kaśki do Afryki i w Alpy, widziane od kuchni ciekawostki z planu filmowego Andrzeja oraz duża doza ciepłego humoru.

Współczesna powieść obyczajowa o miłości i samotności, o rozdźwięku między modą na bycie singlem a tęsknotą za ciepłem domowego ogniska.
Historia opowiedziana na przemian przez parę głównych bohaterów, raz z perspektywy jego, raz z perspektywy jej.

MUZA S.A.

Ilość stron; 337

Księgarnia 4M


Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook ePub Ona i on. Całkiem zwyczajna historia wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik


dołącz do klubu

lub zarabiaj już dziś
 

Jan Gordziałkowski - HISTORIA PAŃSTWA KOŚCIELNEGO - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Jan GordziałkowskiHistoria


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Autor przedstawia okoliczności i uwarunkowania, które po roku 565 doprowadziły do emancypacji Kościoła na Zachodzie spod wpływów i zależności Cesarstwa Bizantyjskiego oraz powstania Państwa Kościelnego. Od pontyfikatu Grzegorza Wielkiego coraz większą rolę w Italii zaczęli odgrywać papieże, którzy przejęli rolę autorytetów nie tylko duchownych, ale także politycznych. Zagrożenie ze strony Longobardów skłoniło papieży do szukania pomocy u majordomów frankońskich. Poparcie papieża umożliwiło Pepinowi Krótkiemu detronizację Merowingów i koronację w 750 roku na króla Franków. W wyniku dwóch jego wypraw do Italii przeciwko królowi Longobardów, w 756 roku powstało Patrimonium Sancti Petri...
I tak dalej, przez cesarstwo Karola Wielkiego, spory o inwestyturę, "niewolę Awiniońską", Napoleona, powstanie państwa włoskiego, aż po Układy Laterańskie z 1929 roku, które doprowadziły do powstania Citt del Vaticano.
Bardzo ważne i użyteczne kompendium wiedzy na temat państwa, którego znaczenie w historii Europy zawsze było wielkie, w każdym tego słowa znaczeniu.


Wydawca WAM 


Ilość stron; 188


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book HISTORIA PAŃSTWA KOŚCIELNEGO wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Jan Skoczyński Jan Woleński - HISTORIA FILOZOFII POLSKIEJ - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Jan Skoczyński Jan WoleńskiHistoria


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Praca stanowi realizację bardzo ambitnego zamierzenia, polegającego na przedstawieniu dziejów polskiej myśli filozoficznej, począwszy od czasów najdawniejszych, a skończywszy na drugiej połowie XX wieku. Odwołując się do prac źródłowych oraz wielu dawniejszych i najnowszych opracowań, autorzy wydobyli to, co w analizowanych poglądach najistotniejsze, dbając zarówno o precyzję sformułowań, jak też o ich zrozumiałość. Dzieje filozofii polskiej ukazane są w kontekście europejskiej myśli filozoficznej, a także w kontekście historycznym i kulturowo-cywilizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem związków filozofii z nauką, religią, literaturą, sztuką czy edukacją.
Z kart Historii filozofii polskiej wyłania się wielostronny obraz polskiej myśli filozoficznej, świadczący o jej żywotności i niebagatelnym dorobku.
Prof. dr hab. Adam Węgrzecki


Wydawca WAM

Ilość stron; 568


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book HISTORIA FILOZOFII POLSKIEJ wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Jan Draus Terlecki Ryszard - HISTORIA WYCHOWANIA - TOM 2. WIEK XIX I XX - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Jan Draus Terlecki RyszardHistoria


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader


Przed rokiem, jako wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa WAM i Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, ukazał się pierwszy tom nowego podręcznika akademickiego Historia wychowania. Do wielkiej rewolucji francuskiej, autorstwa Stanisława Litaka, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie do rąk Czytelników trafia tom drugi, obejmujący historię wychowania w wiekach XIX i XX. Podobnie jak tom pierwszy, niniejsze opracowanie jest pierwszą tak obszerną syntezą dziejów oświaty i myśli pedagogicznej napisaną po upadku komunizmu, likwidacji cenzury i uwolnieniu polskiej pedagogiki spod presji antyhumanistycznej ideologii.

Wydawca WAM

Ilość stron; 336


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book HISTORIA WYCHOWANIA - TOM 2. WIEK XIX I XX wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Stanisław Litak - Historia wychowania- tom1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF

Stanisław LitakHistoria


iBook


Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader

Tom pierwszy Historii wychowania, obejmujący okres do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, został opracowany przez jednego z najlepszych polskich historyków szkolnictwa Stanisława Litaka, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ur. w 1932 r.), autora wielu cenionych publikacji i redaktora serii wydawniczej pt. Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce. Wprawdzie publikacja została zaplanowana jako podręcznik akademicki, może jednak stanowić ważną lekturę dla każdego czytelnika. Jest napisana językiem jasnym, prostym, ale też pięknym i potoczystym językiem. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia naukowej literatury niemieckiej, francuskiej i angielskiej. Wydawnictwo WAM zadbało o należytą szatę graficzną podręcznika w postaci niemal 200 ilustracji, lekturę ułatwiają też liczne noty marginalne. Stąd publikacja ta jest pierwszą w Polsce wydaną w formie niemal bibliofilskiej syntezą dziejów europejskiego wychowania do końca XVIII wieku.
Trzecie wydanie I tomu Historii wychowania nie różni się konstrukcyjnie od drugiego. Uzupełniono tylko treść tam, gdzie tego wymagał najnowszy stan badań, oraz nieco rozszerzono całość w myśl niektórych postulatów wysuniętych w czasie dyskusji odbytej w styczniu 2006 roku w Krakowie.


Wydawca WAM

Ilość stron; 284


Księgarnia BezKartek


Pobierz - download darmowe fragmenty lub 
e-Book Historia wychowania- tom1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik