NO PAPER - eBooki z lepszej półki

NO PAPER - bez papieru przyszłość, a właściwie teraźniejszość rynku wydawniczego. Publikacje cyfrowe zdobywają serca czytelników. Łatwość czytania, szybki dostęp i sposób przechowywania dają istotną przewagę nad wydaniami papierowymi. NO PAPER zachowuje naszą piękną, niepowtarzalną przyrodę budując cywilizację opartą na wiedzy.

sobota, 27 lutego 2010

Frederic Chopin - Etude Op. 10, No. 10 in A-flat Major


NO PAPER prezentuje e-Nuty
Mobipocket PRC ;

Frederic Chopin

Etude Op. 10, No. 10 in A-flat Major


Nuty


This sheet music was newly engraved from early and authoritative editions.

Wydawca ;
FreeHand Music

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub iBook Etude Op. 10, No. 10 in A-flat Major

Frederic Chopin - Etude No. 2 in A-flat major


NO PAPER prezentuje e-Nuty
Mobipocket PRC ;

Frederic Chopin

Etude No. 2 in A-flat major


Nuty


This sheet music was newly engraved from early and authoritative editions.

Wydawca ;
FreeHand Music

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub e-Nuty Etude No. 2 in A-flat major

Frederic Chopin - Etude Op. 10, No. 1 in C Major


NO PAPER prezentuje NUTY
Mobipocket PRC ;

Frederic Chopin

Etude Op. 10, No. 1 in C Major


Nuty

This sheet music was newly engraved from early and authoritative editions.

Wydawca ;
FreeHand Music

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub iBook Etude Op. 10, No. 1 in C Major


Frederic Chopin - Etude No. 3 in D-flat Major


NO PAPER prezentuje NUTY
Mobipocket PRC ;

Frederic Chopin

Etude No. 3 in D-flat Major


NutyThis sheet music was newly engraved from early and authoritative editions.

Wydawca ;
FreeHand Music

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Etude No. 3 in D-flat Major

Frederic Chopine- Grande Polonais Brillante, Op. 22


NO PAPER prezentuje NUTY Mobipocket PRC ;

Frederic Chopin

Grande Polonaise Brillante, Op. 22


Nuty


This sheet music was newly engraved from early and authoritative editions.

Wydawca ;
FreeHand Music

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Grande Polonais Brillante, Op. 22

Anna Szymacha Zwolińska - Realizacja niektórych zasad procesowych w sprawach poszlakowych


NO PAPER prezentuje iBook pdf ;

Anna Szymacha Zwolińska

Realizacja niektórych zasad procesowych w sprawach poszlakowych


Prawo

Opublikowano w Studia Iuridica, nr 33. Węzłowe zagadnienia procedury karnej

Praca zbiorowa pod red. nauk. Grażyny Bałtruszajtys

Fragment

Są tematy z zakresu prawa procesowego, które stale cieszą się niezmiennym zainteresowaniem piśmiennictwa. Jednym z nich jest problematyka poszlak. Tematyka ta, w momentach, gdy na wokandę trafiają głośne sprawy o charakterze poszlakowym, budzi również żywe zainteresowanie społeczeństwa1. Niniejszy artykuł, ze względu na wąskie ramy opracowania, będzie dotyczyć tylko tytułowego fragmentu problematyki związanej z poszlakami. Z konieczności pominę również rozważania odnoszące się do sporów terminologicznych, odsyłając w tym zakresie do literatury przedmiotu.
Zasady procesowe w każdym procesie zajmują szczególne miejsce, wytyczając i kierunek, i reguły postępowania. Są wyznacznikiem dróg procesu myślowego i gwarancją poprawności wnioskowania. Powstaje jednak kwestia do rozstrzygnięcia, czy zasady procesowe z przyjętymi w nich założeniami dadzą się z jednakową prawidłowością zrealizować w każdej sprawie karnej.

Wydawca ;
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wielkość pliku ; 180 KB

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Realizacja niektórych zasad procesowych w sprawach poszlakowych wprost na Twój komputer, komórkę lub e-czytnik

Barbara Kunicka - Michalska - Gwarancje karno-procesowe w konstytucjach państw Ameryki Łacińskiej


NO PAPER prezentuje iBook pdf ;

Barbara Kunicka

Michalska - Gwarancje karno-procesowe w konstytucjach państw Ameryki Łacińskiej


Prawo

Opublikowano w Studia Iuridica, nr 33. Węzłowe zagadnienia procedury karnej

Praca zbiorowa pod red. nauk. Grażyny Bałtruszajtys

Fragment

Przedmiotem tego opracowania będą zasady mające charakter gwarancyjny, związane z problematyką prawa i procesu karnego, ujęte w konstytucjach państw Ameryki Łacińskiej. Omawiane zagadnienia łączą się ściśle z ochroną praw człowieka, zasady te bowiem wynikają również z podstawowych dokumentów międzynarodowych poświęconych ochronie tych praw. Zasady te nie są nowe. Pewne z nich były już ujęte w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r., a korzenie niektórych sięgają XVII w. (Habeas Corpus), zwyczajowo — nawet XIV w. Toteż są one ujęte nie tylko w aktualnie obowiązujących konstytucjach latynoamerykańskich; niektóre były także uwzględniane w dawniejszych konstytucjach, choć nie w takim zakresie, jak obecnie.

Wydawca ;
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wielkość pliku ; 194 kB

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Gwarancje karno-procesowe w konstytucjach państw Ameryki Łacińskiej wprost na Twój komputer, komórkę lub e-czytnik.

Cezary Kulesza - Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle zasady legalizmu ścigania


NO PAPER prezentuje iBook pdf ;

Cezary Kulesza

Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle zasady legalizmu ścigania


Prawo

Opublikowano w Studia Iuridica, nr 33. Węzłowe zagadnienia procedury karnej

Praca zbiorowa pod red. nauk. Grażyny Bałtruszajtys

1. Przyjmując systematykę zasad procesowych opracowaną przez A. Murzynowskiego, należy podkreślić, że zasadnicze znaczenie dla pozycji pokrzywdzonego w procesie mają zasady materialnoprocesowe, a zwłaszcza zasada legalizmu. Jest ona niewątpliwie refleksem w procedurze karnej samej istoty nowoczesnego prawa karnego, która nakazuje karać przestępców w imieniu społeczeństwa — niezależnie od woli pokrzywdzonego. Zasadę tę A. Murzynowski odnosi do całego postępowania, gdyż wszczyna się je niezależnie od interesów i stanowiska pokrzywdzonego, a następnie jest ono prowadzone przez organy państwa aż do wydania orzeczenia materialnego we wszystkich wypadkach popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.

Wydawca ;
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wielkość pliku ; 231 kB

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle zasady legalizmu ścigania wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik

Jan Grajewski - Epizodyczne kasacje w postępowaniu karnym


NO PAPER prezentuje iBook pdf ;

Jan Grajewski

Epizodyczne kasacje w postępowaniu karnym


PrawoOpublikowano w Studia Iuridica, nr 33. Węzłowe zagadnienia procedury karnej

Praca zbiorowa pod red. nauk. Grażyny Bałtruszajtys

1. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich1, w ramach nowelizacji przepisów postępowania karnego, w tym zastąpienia rewizji nadzwyczajnej nowym nadzwyczajnym środkiem odwoławczym — kasacją, pozostawiła jednak swoisty relikt uprzedniej regulacji prawnej. Utrzymano bowiem specyficzny nadzwyczajny środek odwoławczy mieszczący w sobie zarówno elementy dawnej rewizji nadzwyczajnej, jak i niektóre charakterystyczne dla nowej kasacji regulacje prawne. Chodzi tu o tzw. kasację epizodyczną, przewidzianą w art. 3 cytowanej ustawy, która przysługuje jedynie Ministrowi Sprawiedliwości-Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich i ma obowiązywać w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej.

Wydawca ;
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wielkość pliku ; 195 kB

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Epizodyczne kasacje w postępowaniu karnym wprost na Twój komputer, komórkę lub e-czytnik.

Piotr Hofmański - Zasądzenie odszkodowania z urzędu w procesie karnym po noweli z 1995 r.


NO PAPER prezentuje iBook pdf ;

Piotr Hofmański

Zasądzenie odszkodowania z urzędu w procesie karnym po noweli z 1995 r.


Prawo


Opublikowano w Studia Iuridica, nr 33. Węzłowe zagadnienia procedury karnej

Praca zbiorowa pod red. nauk. Grażyny Bałtruszajtys

Gdy wybieramy temat opracowania do księgi pamiątkowej, zadajemy sobie zazwyczaj trud wyszukania takiego zagadnienia, które pozostaje w orbicie zainteresowań badawczych Jubilata. W przypadku Profesora Andrzeja Murzynowskiego trudno byłoby znaleźć temat, który pozostawałby poza tą orbitą. Wszechstronności swoich zainteresowań dał Profesor wyraz przede wszystkim swoją świetną książką o istocie i zasadach procesu karnego, z której prawnicy wielu pokoleń uczyli się i uczą się jak z elementarza. Wiele wątków Jubilat rozwijał i pogłębiał w swoich licznych książkach, studiach, artykułach, glosach, recenzjach... Nie pominął też zagadnienia naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, podkreślając znaczenie tego zagadnienia oraz wyznaczając kierunki badań i poszukiwań na wiele lat.

Wydawca ;
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wielkość pliki ; 182 kB

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Zasądzenie odszkodowania z urzędu w procesie karnym po noweli z 1995 r. wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.

Monika Pawluczuk Katarzyna Miller - Być kobietą i nie zwariować. Opowieści psychoterapeutyczne


NO PAPER prezentuje iBook pdf ;

Monika Pawluczuk Katarzyna Miller

Być kobietą i nie zwariować. Opowieści psychoterapeutyczne


Poradnik


Jak być kobietą szczęśliwą? Jak być pewną siebie? Jak nie być ofiarą? Takie pytania zadaje sobie wiele współczesnych kobiet. Bo nie jest łatwo być kobietą w świecie, w którym ciągle jeszcze mężczyźni mają przewagę. W świecie, w którym nadal utrzymuje się wyraźny podział na to, co męskie, i na to, co kobiece. Dziwne, że podział ten jest mocniejszy w życiu prywatnym niż zawodowym. W książce Być kobietą i nie zwariować znajdujemy przykłady najbardziej typowych kobiecych problemów. Problemów z sobą, ze swoją tożsamością, z relacją ja - mąż, ja - inni, oceną samej siebie, dostrzeżeniem tego prawdziwego „ja" i polubieniem go. To swobodna rozmowa kilkunastu kobiet, zapis warsztatów psychoterapeutycznych, w których brały udział. Ta forma przekazu daje poczucie współuczestnictwa i może zainteresować podobnymi warsztatami także inne kobiety. A warto jest rozmawiać, bo w rozmowie łatwiej zobaczyć to, czego samej w ferworze codziennych spraw się nie dostrzega; łatwiej coś zmienić, gdy ma się czyjeś wsparcie. Książka dla kobiet szukających szczęścia... w sobie.

Wydawca ; W.A.B.

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Być kobietą i nie zwariować. Opowieści psychoterapeutyczne wprost na Twój komputer, komórkę lub e-czytnik.

Romulad Romański - Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego


NO PAPER prezentuje iBook ;

Romulad Romański

Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego


Mobipocket Reader PrcPrawo

W dzisiejszym świecie prawo jest jednym z głównych regulatorów życia społecznego. Nic więc dziwnego, że jego znajomość jest wręcz niezbędna każdemu członkowi społeczeństwa. Prawo towarzyszy nam stale i wciąż, dosłownie od chwili narodzin do śmierci. Spełnia ogromną (czasem może nawet zbyt dużą) rolę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym każdego z nas. Umiejętność sprawnego poruszania się w meandrach prawa jest niezbędna, zwłaszcza wszystkim tym, którzy pragną znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej bądź prywatnej, a także w sferze politycznej lub gospodarczej, niezależnie od funkcji jaką pełnią lub zamierzają pełnić.

Dlatego też program zdecydowanej większości uczelni wyższych obejmuje – w węższym lub szerszym zakresie – naukę podstawowych dziedzin prawa. Seria "Prawo dla Nieprawników" – a w niej ten właśnie pierwszy wolumin – jest adresowana do studentów wszystkich uczelni o charakterze nieprawniczym oraz wszystkich działajacych w gospodarce po to, aby ułatwić im opanowanie materiału i zdanie egzaminów (też w praktyce) z, przynajmniej części, obowiązujących ich zagadnień prawnych. Planujemy, że ukaże się kilka woluminów. Pierwszy, który właśnie oddajemy do rąk czytelnika obejmuje wybrane, podstawowe wręcz elementy prawoznawstwa oraz prawa cywilnego, a w jego ramach część ogólną, prawo rzeczowe oraz zobowiązania. Drugi wolumin, który ukaże się niebawem, będzie poświęcony wybranym elementom prawa gospodarczego.

Wydawca ; Placet

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub iBook Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego

piątek, 26 lutego 2010

Dorota Kokurewicz - ZWIERZĘTA POLSKI. Atlas ilustrowany - ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Dorota Kokurewicz

ZWIERZĘTA POLSKI. Atlas ilustrowany

Atlas


ATLASY ILUSTROWANE
– nowoczesne połączenie klasycznych atlasów, podręczników i barwnych albumów
– atrakcyjne zdjęcia oraz barwne ilustracje opatrzone dodatkowymi opisami
– liczne ciekawostki encyklopedyczne, które pozwalają uczniowi poszerzyć wiedzę zdobywaną na lekcjach
– jasny i przejrzysty układ

Atlas ZWIERZĘTA POLSKI kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to kompendium wiedzy o zwierzętach zamieszkujących wszystkie regiony Polski. Rzetelnie i przystępnie omówione tematy w sposób jasny i pełny prezentują najważniejsze oraz najciekawsze zagadnienia złożoności fauny. Informują o przystosowaniu zwierząt do środowiska, o sposobach pobierania pokarmu, poruszania i porozumiewania się.

Europa

Ilość stron ; 80

Księgarnia 4M

Pobierz eBook ZWIERZĘTA POLSKI. Atlas ilustrowany wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.

Dorota Kokurewicz - Poznaję zwierzęta Polski. Atlas dla ciekawych - ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Dorota Kokurewicz

Poznaję zwierzęta Polski. Atlas dla ciekawych

Atlas


Książki wchodzące w skład serii POZNAJĘ zostały stworzone z myślą o uczniach szkoły podstawowej. To znakomite, niezwykle bogato ilustrowane publikacje, które poszerzają wiedzę oraz rozbudowują słownictwo dziecka. Cały materiał został opracowany z udziałem aktywnych zawodowo pedagogów i metodyków, dzięki czemu stanowi idealne uzupełnienie bieżącej pracy dydaktycznej nauczyciela.

Gdzie można spotkać rysia? Dlaczego niektóre ptaki odlatują do ciepłych krajów? Czym żywi się kowalik? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych znajdziesz w tej książce. Ponad 100 niezwykle barwnych zdjęć uatrakcyjni zdobywanie wiadomości o zwierzętach Polski.

Europa

Ilość stron ; 48

Księgarnia 4M

Pobierz eBook Poznaję zwierzęta Polski. Atlas dla ciekawych wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.

Katarzyna Bulman - Poznaję niezwykłą Europę. Atlas dla ciekawych - ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Katarzyna Bulman

Poznaję niezwykłą Europę. Atlas dla ciekawych

Atlas


Książki wchodzące w skład serii POZNAJĘ zostały stworzone z myślą o uczniach szkoły podstawowej. To znakomite, niezwykle bogato ilustrowane publikacje, które poszerzają wiedzę oraz rozbudowują słownictwo dziecka. Cały materiał został opracowany z udziałem aktywnych zawodowo pedagogów i metodyków, dzięki czemu stanowi idealne uzupełnienie bieżącej pracy dydaktycznej nauczyciela.

Czy wiesz, że Europa liczy 44 kraje? W dodatku każdy jest inny i mieszkają w nim inni ludzie. Chcesz poznać ich kulturę i zwyczaje? Zapraszamy do fascynującej podróży! Z tą niezwykłą książką odkryjesz najciekawsze elementy historii, geografii i codziennego życia oraz najatrakcyjniejsze zakątki naszego kontynentu przedstawione na 150 wspaniałych fotografiach. Więc w drogę miły, młody Europejczyku…

Europa

Ilość stron ; 48

Księgarnia 4M

Pobierz eBook Poznaję niezwykłą Europę. Atlas dla ciekawych wprost na Twój komputer, komórkę lub e-czytnik.

Dorota Kokurewicz - EKOLOGIA. Atlas ilustrowany - ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Dorota Kokurewicz

EKOLOGIA. Atlas ilustrowany


Atlas

ATLASY ILUSTROWANE
– nowoczesne połączenie klasycznych atlasów, podręczników i barwnych albumów
– atrakcyjne zdjęcia oraz barwne ilustracje opatrzone dodatkowymi opisami
– liczne ciekawostki encyklopedyczne, które pozwalają uczniowi poszerzyć wiedzę zdobywaną na lekcjach
– jasny i przejrzysty układ

Atlas EKOLOGIA kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Porusza problemy ochrony środowiska, wskazuje źródła zanieczyszczeń w Polsce i ich skutki. Objaśnia takie zjawiska jak: smog, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, dziura ozonowa. Autorka w jasny sposób opisuje sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom lasów, wody, powietrza, gleby.

Europa

Ilość tron ; 80

Księgarnia 4M

Pobierz eBook EKOLOGIA. Atlas ilustrowany wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.

Beata Biedroń-Zdęba - Poznaje. Przyroda Polski - ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Beata Biedroń-Zdęba

Poznaje. Przyroda Polski

Edukacja


Książki wchodzące w skład serii POZNAJĘ zostały stworzone z myślą o uczniach szkoły podstawowej. To znakomite, niezwykle bogato ilustrowane publikacje, które poszerzają wiedzę oraz rozbudowują słownictwo dziecka. Cały materiał został opracowany z udziałem aktywnych zawodowo pedagogów i metodyków, dzięki czemu stanowi idealne uzupełnienie bieżącej pracy dydaktycznej nauczyciela.

Ta książka to doskonały przewodnik po wspaniałych i tajemniczych szlakach polskiej przyrody. Znajdziesz w niej ciekawe informacje na temat roślin, zwierząt, owadów i ich naturalnych środowisk życia. Trasę tej wędrówki wyznaczać będą przydatne wiadomości a przede wszystkim liczne i niezwykle barwne ilustracje, które pozwolą Ci nie tylko jeszcze bardziej podziwiać otaczającą Cię naturę, ale także lepiej ją rozumieć...

Europa

Ilość stron ; 48

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Poznaje. Przyroda Polski wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.

Małgorzata Głuch - Sam poznaję ciało człowieka - ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Małgorzata Głuch

Sam poznaję ciało człowieka

Edukacja


Seria SAM to 16 książek, w których specjalny nacisk położony jest na atrakcyjne przekazywanie praktycznej wiedzy, dzięki której dziecko uczy się samodzielności i aktywności. Książki wyróżnia: przystępny tekst, duża, wyraźna czcionka, duży format oraz mnóstwo kolorowych przykładów i ilustracji. Cała seria SAM uzyskała patronat magazynu dla rodziców "Twoje Dziecko", miesięcznika polecanego przez Instytut Matki i Dziecka.

Jeśli jeszcze nie wiesz, ile kości jest w ciele człowieka, jak powstaje dźwięk, jaki jest najtwardszy element twojego ciała – przeczytaj tę książkę. W sposób łatwy wprowadzi cię ona w świat biologii. Dzięki barwnym ilustracjom i wielu ciekawostkom poznasz budowę wszystkich najważniejszych zmysłów oraz układów ciała człowieka.

Europa

Ilość stron ; 32

Księgarnia 4M

Pobierz eBook Sam poznaję ciało człowieka wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.

środa, 24 lutego 2010

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz - Jak skutecznie przeprowadzić upadłość konsumencką - ebook

NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Jak skutecznie przeprowadzić upadłość konsumencką


Poradnik

ibook Jak skutecznie przeprowadzić upadłość konsumencką wyjaśnia:

 • Kiedy osoba fizyczna może ogłosić upadłość
 • Kiedy dłużnik staje się niewypłacalny
 • Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Czy sąd może oddalić wniosek
 • Po co sąd tworzy plan spłaty wierzycieli
 • Jaka jest rola syndyka w postępowaniu o upadłość
 • Kiedy sąd może umorzyć postępowanie
 • Jaka jest procedura oddłużenia
 • Jakie są obowiązki upadłego konsumenta
 • Czy przedsiębiorca może się bronić przed upadającym konsumentem
 • Upadłość konsumencka w krajach Unii Europejskiej

INFOR BIZNES Sp. z o.o.

Ilość stron ; 167

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Jak skutecznie przeprowadzić upadłość konsumencką wprost na Twój komputer, komórke lub e-czytnik.

Sharon Sala - Śnieżyca - ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Sharon Sala

Śnieżyca

Thriller


iBook

Grudzień na Manhattanie. Padający bez ustanku śnieg zasypuje miasto - i przykrywa kolejne ciała zamordowanych kobiet. Makabryczne przesłanie od szalonego mordercy... W luksusowym apartamencie na najwyższym piętrze eleganckiego gmachu, Caitlin Bennett, autorka bestsellerowych thrillerów, drży ze strachu, ściskając w dłoniach ostatni z serii listów od "wielbiciela" - psychopaty. Już dłużej nie może znieść narastającego w niej lęku, godzi się więc na obecność w swoim domu ochroniarza - byłego policjanta - Connora "Maca" McKee. Dzięki niemu Caitlin powoli odzyskuje poczucie bezpieczeństwa. Pojawia się także miłość, przed którą oboje bronią się ze wszystkich sił. Wkrótce policja odkrywa kolejne dwie ofiary. Martwe kobiety są uderzająco podobne do Caitlin. Wszyscy zaczynają rozumieć, że prawdziwym celem ataku szaleńca jest właśnie ona. Tymczasem morderca szykuje się do wykonania wyroku na swej ostatniej ofierze...


Seria: New York Times Bestselling Authors, Bestsellery New York Timesa

Harlequin

Ilość stron ; 384

Pobierz eBook Śnieżyca wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.


Sharon Sala - Zagubieni – eBook ePub


NO PAPER prezentuje eBook ePub

Sharon Sala

Zagubieni

Thriller

iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader   

Wes Holden przez piętnaście lat służył w oddziałach specjalnych. Poznał okrucieństwo i cierpienie, lecz nic nie mogło przygotować go na bezsensowną śmierć żony i synka, zabitych w ataku terrorystycznym. Nawiedzany koszmarami staje się wrakiem człowieka, a jego życie zamienia się w smutną wegetację. Do czasu gdy podczas włóczęgi po kraju przypadkiem trafia w progi domu Ally Monroe. Wychowana w górach Wirginii Ally wiedzie monotonne życie poświęcone opiece nad surowym owdowiałym ojcem oraz dwójką braci. Choć samotna, wierzy, że pewnego dnia w jej życiu pojawi się nieznajomy, który pokocha ją i odmieni jej los. Między tym dwojgiem pozbawionych złudzeń, zagubionych ludzi powstaje szczególna zażyłość. Ta więź pogłębia się jeszcze, gdy Ally i Wes stają ramię w ramię do walki z szalonym naukowcem, który próbuje wyhodować zmodyfikowany genetycznie narkotyk...

Harlequin

Ilość stron ; 384


Księgarnia 4M

Pobierz - download eBook ePub Zagubieni na Twój komputer, komórkę lub e-czytnik


dołącz do klubu

lub Kupuj taniej i zarabiaj już dziś

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Heather Graham - Zatoka Huraganów – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Heather Graham

Zatoka Huraganów


Sensacja

iBook

Dane Whitelaw wie o Sheili Warren coś, czego nie wie nikt - że Sheila nie żyje. Do mieszkania byłego agenta specjalnego podrzucono zdjęcia jej ciała, zrobione na jego prywatnej plaży na Florydzie. Na szyi ofiary wyraźnie widoczny był zaciśnięty krawat należący do Dane'a. Dlaczego ktoś usiłuje skierować na niego podejrzenia?

Seria: New York Times Bestselling Authors, Bestsellery New York Timesa

Harlequin

Ilość stron ; 384

Księgarnia 4M

Pobierz eBook Zatoka Huraganów wprost na twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.

Heather Graham - Wyspa – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Heather Graham

Wyspa

Sensacja

iBook

Beth wiele obiecuje sobie po weekendzie, na który wybiera się z bratem, bratanicą oraz jej koleżanką. Długo planowany rejs jachtem na malowniczą turystyczną wysepkę Calliope ma być okazją do dobrej zabawy i relaksu. Marzenia o wypoczynku szybko się jednak rozwiewają ? podczas spaceru w głąb wyspy Beth i jej podopieczne odkrywają zagrzebaną w piasku ludzką czaszkę. Pod wpływem tego makabrycznego odkrycia Beth przypomina sobie historię o zaginionym małżeństwie, które po raz ostatni widziano u wybrzeży wyspy. Wszyscy uważają, że Beth ponosi wyobraźnia, ona zaś ma pewność, że nie ulega urojeniom. Postanawia na własną rękę rozwikłać mroczną zagadkę. Jednak dokądkolwiek pójdzie, za jej plecami jak spod ziemi wyrasta tajemniczy nieznajomy...

Seria: New York Times Bestselling Authors, Bestsellery New York Timesa

Harlequin

Ilość stron ; 384

Księgarnia 4M

Pobierz eBook Wyspa wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.


Heather Graham - Pod słońcem Florydy – ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Heather Graham

Pod słońcem Florydy

Kryminał


iBook

W mrocznych zakamarkach Miami kwitnie mafijna przestępczość. Mąż Spencer Huntington, oficer policji, od lat toczy wojnę z niebezpiecznym półświatkiem. Kiedy ginie z rąk skrytobójczego mordercy, a śledztwo w sprawie jego śmierci przeciąga się, Spencer sama postanawia znaleźć zabójcę. Jest zdesperowana i nieostrożna. Nie wie, na jak wielkie niebezpieczeństwo się naraża. Na szczęście ani na krok nie odstępuje jej David, przyjaciel męża i jej dawny ukochany z lat młodości. Czy David pilnuje jej tylko dlatego, że - jak twierdzi - został do tego celu wynajęty?

Harlequin

Ilość stron ; 448

Księgarnia 4M

Pobierz eBook Pod słońcem Florydy wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.

Heather Graham - Portret zabójcy – ebook


NO PAPER prezentuje iBook pdf ;

Heather Graham

Portret zabójcy

Sensacja


Wszystko zaczęło się od na pozór banalnego incydentu na autostradzie... Jednak Ashley, studentce Akademii Policyjnej, okoliczności wypadku od razu wydały się podejrzane. Gdy dowiaduje się, że ofiarą padł jej szkolny kolega, postanawia zebrać jak najwięcej informacji. Szybko odkrywa nić łączącą wypadek drogowy z jeszcze bardziej przerażającymi zdarzeniami... Pięć lat temu detektyw Jack Dilessio tropił seryjnego mordercę. Wszystkie ofiary były kobietami i należały do tej samej sekty. Sprawy nigdy nie zamknięto, a jej rozwiązanie stało się obsesją Jacka. Śledztwa Ashley i Jacka splatają się, a im głębiej oboje przenikają do świata zbrodni, tym bardziej uświadamiają sobie, że pragną być partnerami nie tylko na gruncie zawodowym...

Seria: New York Times Bestselling Authors, Bestsellery New York Timesa

Harlequin

Ilość stron ; 384

Księgarnia 4M

Pobierz eBook Portret zabójcy wprost na Twój komputer, komórkę lub e-czytnik

Katarzyna Miller, Monika Pawluczuk - Być kobietą i nie zwariować - ebook


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Katarzyna Miller, Monika Pawluczuk

Być kobietą i nie zwariować


Psychologia


iBook

Jak być kobietą szczęśliwą?

Jak być pewną siebie?

Jak nie być ofiarą?

Takie pytania zadaje sobie wiele współczesnych kobiet. Bo nie jest łatwo być kobietą w świecie, w którym ciągle jeszcze mężczyźni mają przewagę. W świecie, w którym nadal utrzymuje się wyraźny podział na to, co męskie, i na to, co kobiece. Dziwne, że podział ten jest mocniejszy w życiu prywatnym niż zawodowym. W książce Być kobietą i nie zwariować znajdujemy przykłady najbardziej typowych kobiecych problemów. Problemów z sobą, ze swoją tożsamością, z relacją ja - mąż, ja - inni, oceną samej siebie, dostrzeżeniem tego prawdziwego „ja" i polubieniem go. To swobodna rozmowa kilkunastu kobiet, zapis warsztatów psychoterapeutycznych, w których brały udział. Ta forma przekazu daje poczucie współuczestnictwa i może zainteresować podobnymi warsztatami także inne kobiety. A warto jest rozmawiać, bo w rozmowie łatwiej zobaczyć to, czego samej w ferworze codziennych spraw się nie dostrzega; łatwiej coś zmienić, gdy ma się czyjeś wsparcie. Książka dla kobiet szukających szczęścia... w sobie.

Te relacje ze spotkań psychoterapeutki z dziennikarką to połączenie terapii i przyjacielskich zwierzeń. Są uzdrawiającymi rozmowami doświadczonych kobiet. Po ich przeczytaniu może będziesz wściekła na siebie albo na mężczyzn. Po ich przemyśleniu pokochasz mądrzej, przynajmniej siebie.
Manuela Gretkowska o książce Chcę być kochana tak jak CHCĘ

Magda: Ja na nic nie mam czasu, ciągle pracuję, potem przychodzę do domu i zajmuję się dzieckiem. Wstaję czasem o piątej, żeby wszystko przygotować, żeby codziennie był inny obiad, bo przecież dwa razy nie można zjeść tego samego. No i zawsze wszystko jest ważniejsze od tego, co ja bym chciała zrobić dla siebie.
Kasia: Kto tak mówi, że to jest ważniejsze? Słyszysz ten głos? Umiesz go zlokalizować? Czy on mówi: trzeba, powinnaś?
Magda: Nawet „muszę".
Kasia: I co? Coś innego się odzywa czy cisza?
Magda: No właśnie zaczęło się odzywać.
Kasia: No a co się odzywa?
Magda: Że nie muszę; nie mogę już mówić: „muszę"...
Kasia: A „nie chcę"? Gdzie jest: „nie chcę" albo „chcę czegoś innego", a gdzie jest „nie opłaca się tak zasuwać, bo wtedy życie mija nie wiadomo, na czym i można zrobić profesurę, ino, że się nie pobyło, nie pożyło, nie nacieszyło?" Słyszysz ten głos?
Magda: Tak.
Kasia: To trzeba go wzmacniać. A chcesz wstawać codziennie o piątej rano i tak się zarzynać?
Magda: Niby nie chcę...
Kasia: Niby wiem, niby rozumiem, niby nie chcę. Jak mówisz: „niby", to się oszukujesz, że wiesz, że nie chcesz... Sprawdź, jak będzie ci brzmiało „chcę" albo „nie chcę", bez niby. Magda: Nie chcę wstawać o piątej...
Kasia: Oj, jeszcze słabiutko, słabiutko, ale dobrze, że już się pojawiło NIE CHCĘ.

Wydawca: WAB

Ilość stron ; 312

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty lub pobierz eBook Być kobietą i nie zwariować wprost na Twój komputer, komórkę lub e-czytnik.

wtorek, 23 lutego 2010

Marek Zabiciel - Program Rozwoju Firmy


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Marek Zabiciel

Program Rozwoju Firmy

Poradnik


iBook

Nie raz słyszeliście od swoich klientów, że nikt nie będzie chciał kupować ich produktów albo że nie zdobędą wystarczającej liczby klientów, a co gorsza, ci już pozyskani nie będą chcieli wracać? Czy Twoi klienci chcą, aby ich biznes wyglądał właśnie tak? "Program rozwoju firmy" pokaże Twoim klientom, jak zbudować firmę przyjazną i zawsze pełną klientów.

Poznając "Program rozwoju firmy":
 • Dowiesz się, jak stworzyć misję firmy na miarę największych gigantów biznesu, takich jak IBM, 3M, Boeing czy Disney.
 • Dowiesz się, jak dobierać odpowiednich ludzi, którzy pomogą Ci realizować misję przyjaznej firmy.
 • Dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzić jedną z najtrudniejszych rozmów
  z pracownikiem
  , czyli powiadomić go o zwolnieniu z pracy.
 • Zdobędziesz sposoby na mistrzowską obsługę klienta.
 • Poznasz metody, które spowodują zaskakujący PRZYPŁYW NOWYCH KLIENTÓW bez wydawania fortuny na reklamę.
 • Otrzymasz konkretne instrukcje odpowiadające na pytanie: jak dzień po dniu doskonalić swoją firmę?
 • Dowiesz się, w jaki sposób przekraczać oczekiwania klienta i co Ci da taki styl kontaktów z klientami.
 • Poznasz 3 najbardziej newralgiczne miejsca, w których tracisz bezpowrotnie najwięcej klientów.
 • Dowiesz się, po co i jak organizować imprezy integracyjne dla... klientów.
 • Poznasz sprytny sposób na to, jak zwiększać dochody z firmy, budując jednocześnie satysfakcję z pracy w Twoim przedsiębiorstwie.
 • Dowiesz się, dlaczego 90% firm boi się ekspansji i w pewnym okresie funkcjonowania zatrzymuje się w miejscu.

A ponadto:

 • Setki konkretnych pomysłów, metod i technik, które pozwolą Ci w stosunkowo krótkim czasie wyprzedzić konkurencję.
Wydawca ; Złote Myśli

Ilość stron ; 442

Księgarnia Złote Myśli

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Program Rozwoju Firmy wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-ink.

Dla miłośników tradycyjnego czytania dostępna wersja drukowana.

Diana Palmer - Dwa kroki w przyszłość – ebook


NO PAPER prezentuje Harlequin pdf ;

Diana Palmer

Dwa kroki w przyszłość

Romans

iBook

Kilka lat temu Judd uratował młodziutką Christabel przed utratą zdrowia, a może nawet życia. Poczuł się odpowiedzialny za jej los, dlatego zawarł z nią fikcyjne małżeństwo. W ich posiadłości życie toczy się ustalonym rytmem, każdy z domowników zna swoje miejsce, a na straży tego spokoju stoi opanowany i skryty Judd. Niedoświadczona Christabel nie śmie mu wyznać, że jest w nim od dawna zakochana.Tę sielankową atmosferę mąci kilka niezwykłych wydarzeń. Najpierw przyjazd filmowców z Hollywood, potem brutalne morderstwo w najbliższej okolicy. Od tej pory nic już nie będzie takie samo, a najgłębszej przemianie ulegną relacje Judda z Christabel…

Seria: New York Times Bestselling Authors, Bestsellery New York Timesa

Harlequin

Ilość stron ; 384

Księgarnia 4M

Pobierz iBook Dwa kroki w przyszłość wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik

Diana Palmer - Zdrajca – eBook ePub


NO PAPER prezentuje Harlequin eBook ePub

Diana Palmer

Zdrajca

Romans

iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download syntezator mowy IVONA

Timesa Cash Grier, świeżo mianowany na komendanta policji, uważa za swoją osobistą misję pilnowanie prawa i porządku. Nauczył się nie wierzyć w nic na słowo. Cash spotyka na swej drodze Tippy Moore. Na pozór rozpieszczona gwiazdka z Hollywood jest naprawdę skromną, bezpretensjonalną i wrażliwą dziewczyną. Przeszłość ma jednak niemal równie mroczną, jak jego własna. W obliczu jej magnetycznego uroku Cash czuje się zupełnie bezradny. Gdy jest już gotów uwierzyć, że Tippy może być kobietą jego życia, następuje niewybaczalna zdrada, a wraz z nią rozpacz, oszustwo i nieoczekiwane zagrożenie...

Seria: New York Times Bestselling Authors, Bestsellery New York Timesa

Harlequin

Ilość stron ; 384

Księgarnia 4M

Pobierz - download

eBook ePub Zdrajca wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny e-czytnik.

Diana Palmer - Osaczony – ebook


NO PAPER prezentuje Harlequin pdf ;

Diana Palmer

Osaczony

Romans

iBook

Colby Lane po latach pracy jako agent CIA i najemnik uczestniczący w ekspedycjach obalających dyktatorskie rządy wraca kontuzjowany do Ameryki. Chce rozpocząć nowe życie, zapomnieć o przeszłości, zarówno tej zawodowej, jak i prywatnej. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Pracę w wielkiej teksaskiej firmie zaproponowano mu tylko dlatego, że za granicą zdobył doświadczenie w tropieniu wroga. Teraz jego zadaniem jest rozbicie gangu narkotykowego. Trudną sytuację Colby'ego komplikuje fakt, że w firmie tej jako urzędniczka pracuje Sarina. Ta kobieta przez jeden dzień była kiedyś jego żoną, i bardzo ją wtedy skrzywdził. W dodatku ma córeczkę, której ojciec jest nieznany. W końcu podczas akcji zmierzającej do rozbicia gangu okazuje się, że Sarina jest zupełnie inną osobą, niż mu się przez cały czas wydawało. Colby czuje się osaczony...

Seria: New York Times Bestselling Authors, Bestsellery New York Timesa

Harlequin

Ilość stron ; 320

Księgarnia 4M

Pobierz iBook Osaczony wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-ink.


Diana Palmer - Po północy – eBook ePub


NO PAPER prezentuje HarlequineBook ePub

Diana Palmer

Po północy

Romans

iBook 
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download syntezator mowy IVONA 
 

Domek na plaży od wielu lat jest azylem Nikki. Tylko tutaj może być sobą. W idyllicznym otoczeniu odpoczywa od blichtru wielkiego świata, zapomina o polityce, która stała się ostatnio treścią jej życia. To właśnie tutaj pewnego dnia ratuje życie tajemniczemu turyście...
Chociaż Kane początkowo ukrywa swoją tożsamość, Nikki natychmiast go rozpoznaje. Ten potentat naftowy z Teksasu jest najgroźniejszym przeciwnikiem politycznym jej brata, ubiegającego się o urząd gubernatora. Nikki i Kane dobrze wiedzą, że gdyby wdali się w romans, stałoby się to lokalną sensacją i pożywką dla mediów. Jednak ich namiętność okazuje się silniejsza niż rozsądek... Spotykają się coraz częściej, zawsze pod osłoną nocy...

Seria: New York Times Bestselling Authors, Bestsellery New York Timesa

Harlequin

Ilość stron ; 384

Księgarnia 4M

Pobierz - download eBook ePub Po północy wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-ink.

Diana Palmer - Szczęśliwa gwiazda – ebook


NO PAPER prezentuje Harlequin pdf ;

Diana Palmer

Szczęśliwa gwiazda


Romans

iBook pdf

Marc Brannon prowadzi ważne i niebezpieczne śledztwo w sprawie morderstwa. Sprawa zatacza coraz szersze kręgi, narusza interesy mafii, a także wpływowych biznesmenów i polityków. Partnerką Marca z ramienia prokuratury zostaje jego była dziewczyna Josette. Przed laty ich znajomość zakończyła się wielkim skandalem, ale teraz muszą zapomnieć o wzajemnych urazach. Wiedzą, że morderca zaatakuje ponownie. Rozpoczynają wyścig z czasem, ale także walkę z własnymi emocjami...

Harlequin

Ilość stron ; 384

Księgarnia 4M

Pobierz iBook Szczęśliwa gwiazda wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-ink


poniedziałek, 22 lutego 2010

Grażyna Jagielska - Płaskuda


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Grażyna Jagielska

Płaskuda


Powieść


Wielorodzinna kamienica w małym miasteczku. Trzy pary, trzy historie. W ich głowach lęgną się scenariusze - życia gdzie indziej, inaczej.

Pod Jedynką starsze małżeństwo, niespełniona malarka i były prezenter telewizyjny. On nie słyszy już w głowie telefonu z propozycjami, ona nie musi już nie czytać recenzji po swoich wernisażach. Do czasu... Pod Dwójką młoda para. Ona całymi dniami siedzi przy starej maszynie do pisania, zaraz napisze genialny reportaż, zostanie drugim Kapuścińskim. On - inżynier budowlany, przyczajony za jej plecami, w myślach rozbudowuje strych. Do czasu... Pod Trójką małżeństwo z trójką małych dzieci. On - bezrobotny geodeta, z tajemniczym planem w głowie. Ona - niegdyś dobrze zapowiadająca się pianistka, teraz nauczycielka muzyki w szkole podstawowej. Do czasu...

Do czasu - aż zjawia się Roznosicielka. Z torbą zielonych ulotek. Z jednym okiem, z jednym uchem. Stare Licho. Płaskuda.

Hipnotyczny język, przyspieszony oddech frazy, rytm opowieści, która zaciska się jak pętla na gardle i dusi. Płaskuda to książka niepokojąca, pozostająca na długo w pamięci.Wydawca ; W.A.B.

Księgarnia BezKartek.pl

Pobierz darmowe fragmenty lub eBook Płaskuda wprost na Twój komputer, komórkę lub dowolny czytnik e-ink.

Dr Artur Lewandowski - Kod UmysłuNO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Dr Artur Lewandowski

Kod Umysłu

Poradnik

Jak w 17 dni, inwestując zaledwie 17 minut dziennie, nauczyć się rozpoznawać automatyczne, nieświadome wzorce myślenia oraz fundamentalne tajemnice wyobraźni i woli Twojego rozmówcy, DO DZISIAJ bezpiecznie ukryte w najgłębszych zakamarkach jego umysłu, a następnie etycznie wykorzystać je w codziennym życiu oraz biznesie...

Drogi Przyszły Adepcie Kodu,

Pozwól, iż na początku zadam Ci 4 intrygujące pytania:

Jak bardzo zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś już jutro obudził się rano, w pełni wypoczęty i wyspany, a następnie ze zdziwieniem uświadomił sobie, że potrafisz "czytać w myślach" praktycznie każdego człowieka, którego spotykasz na swojej drodze?

Jak bardzo zmieniłoby się Twoje życie, gdyby dosłownie KAŻDY człowiek z Twojego otoczenia nagle przestał być dla Ciebie nieodgadnioną zagadką?

Pomyśl, nagle potrafisz "czytać w myślach" Twojego szefa, partnera biznesowego, współpracownika, podwładnego, klienta... zawsze dokładnie wiesz, co, kiedy i jak powiedzieć... o ile skuteczniej mógłbyś osiągać Twoje zawodowe cele, jednocześnie czerpiąc z tego ciągle rosnącą satysfakcję?

A co by było, gdybyś potrafił "czytać w myślach" Twojego dziecka, Twojego partnera życiowego i każdego innego członka Twojej rodziny - po prostu wiedziałbyś, w jaki sposób pracują ich umysły... o ile skuteczniej mógłbyś okazać im swoją troskę, miłość i o ile łatwiej byłoby Ci sprawić, aby zawsze czuli się przy Tobie bezpieczni oraz szczęśliwi?

Kusząca perspektywa, prawda?

A co by się stało, gdybym w tym momencie powiedział Ci, że taki PRZEŁOM w komunikowaniu się z innymi w Twoim życiu jest jak najbardziej realny?

Jak bardzo chciałbyś SAMODZIELNIE sprawdzić i przekonać się, czy powyższe stwierdzenie jest prawdą?

Wszystko co musisz zrobić sprowadza się do jednego - po prostu czytaj dalej...

Czytasz?

To w takim razie gratuluję!

Kiedy za kilka krótkich minut skończysz już zapoznawać się z tym raportem, przekonasz się, że właśnie przekroczyłeś niewidoczną granicę pomiędzy światem, w którym zdanie: "Wiem, jak zawładnąć wyobraźnią i wolą innych ludzi" brzmi prawie jak bluźnierstwo, a światem, w którym naprawdę wiesz, jak to zrobić...

Już w momencie, w którym poznasz zaledwie podstawy "Kodu Umysłu", w pełni uświadomisz sobie, że taka zwykła, codzienna, banalna rozmowa z drugim człowiekiem, jakich do tej pory odbyłeś już pewnie tysiące, właśnie zyskała dla Ciebie zupełnie inny, całkowicie nieoczekiwany wymiar...

Będziesz zaskoczony, kiedy nagle zdasz sobie sprawę z tego, z jak dziecinną łatwością drugi człowiek, który już poznał tajemnice KODU UMYSŁU, może praktycznie "czytać" w Twoim umyśle,

Ale to zaledwie początek, ponieważ...

Naprawdę zdziwisz się dopiero wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że ktoś, kto już odkrył Twój indywidualny, osobisty, intymny KOD, potrafi, w ciągu niespełna kilku minut, niezauważalnie zbudować z Tobą relację opartą na wzajemnej sympatii, a nawet zdobyć Twoje zaufanie!!!

Jak to jest możliwe?

On już wie, że umysł każdego człowieka, także TWÓJ, funkcjonuje według przewidywalnych, a co najważniejsze, szybko rozpoznawalnych schematów.

On już wie, że sposób, w jaki zaczynasz czuć do kogoś sympatię, w jaki zaczynasz komuś ufać, ma określoną strukturę, która jest, jak otwarta książka dla kogoś, kto już zna KOD...

A on właśnie odkrył KOD Twojego UMYSŁU...

I teraz doskonale wie, w jaki sposób zrobić z niego użytek, w jaki sposób zawładnąć Twoją wyobraźnią i nie tylko wyobraźnią...

On właśnie poznał szczegóły mechaniki Twojego umysłu i wie, co zrobić, aby ten Twój najbardziej osobisty ze wszystkich komputerów na świecie nieświadomie zakwalifikował go do wewnętrznego katalogu: "MÓJ przyjaciel", "MÓJ wymarzony partner biznesowy", "MÓJ wymarzony partner życiowy", "MÓJ wybawca", "MÓJ guru".


Czytaj więcej lub zamów eBook Kod Umysłu


Damian Gastół - Arrow System ... oskalpuj Forexa


NO PAPER prezentuje eBook pdf ;

Damian Gastół

Arrow System ... oskalpuj Forexa


Poradnik


Nazywam się Damian Gastół i chcę abyś zapoznał się z moim nowym e-bookiem "Arrow System - oskalpuj Forexa". Publikacja powstała na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia na rynku inwestycyjnym. W 2006 roku zaczynałem na Giełdzie Papierów Wartościowych, później były kontrakty terminowe i opcje a teraz skupiłem się na giełdzie walutowej Forex.

Arrow System to gotowe rozwiązanie dla każdego, to gotowa technika inwestowania na rynku Forex. Dzięki wiedzy zawartej w e-booku, możesz pewnie i skutecznie inwestować swój kapitał, osiągając nawet ponad 10% zysku dziennie.

E-book to nie wszystko, wraz z nim otrzymasz ode mnie mój autorski wskaźnik, który bez problemu uruchomisz na swojej platformie MetaTrader4. To właśnie wiedza zawarta w e-booku oraz gotowy wskaźnik, dają tak dużą skuteczność zawieranych transakcji - to nie jest jakiś automat który pozbawi Cię pieniędzy. To opracowany i przetestowany przeze mnie, przez kilka miesięcy wskaźnik - pozostaje tylko zarabiać.

Niżej przestawiam Ci pewien screen, który prezentuje prostotę inwestowania - wystarczy że w momencie pojawienia się zielonej strzałki dokonasz zakupu pary walut a kiedy pojawi się strzałka czerwona sprzedasz wszystko. I tyle - nic więcej.

Tą techniką jesteś w stanie dziennie dokonać nawet 10 transakcji i jeśli każda z nich da Ci chociaż 50zł zysku, to Twoja dniówka wyniesie 500zł.

Arrow SystemProste? Myślę, że prostsze i skuteczniejsze już być nie może.Wahasz się? Wszystkich niedowiarków zapraszam na mój oficjalny blog, gdzie prezentuję swoją wiedzę z zakresu rynku inwestycyjnego i nie tylko.


Jest jednak jeden minus mojej techniki - musisz poświęcić codziennie kilka godzin na grę na Forexie, jeśli chcesz zarobić te 500zł dniówki.Wydawca ; "Prim"

Czytaj więcej lub zamów eBook Arrow System ... oskalpuj Forexa