NO PAPER - eBooki z lepszej półki

NO PAPER - bez papieru przyszłość, a właściwie teraźniejszość rynku wydawniczego. Publikacje cyfrowe zdobywają serca czytelników. Łatwość czytania, szybki dostęp i sposób przechowywania dają istotną przewagę nad wydaniami papierowymi. NO PAPER zachowuje naszą piękną, niepowtarzalną przyrodę budując cywilizację opartą na wiedzy.

wtorek, 31 stycznia 2012

Andrzej Stasiuk - Taksim - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Andrzej Stasiuk 

Taksim 

Obyczajowa


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader  

Twoja OKAZJA DNIA

Powieść. Bohaterowie starzeją się, ale nie poddają. W ucieczce i w pościgu przemierzają  kraje, przemycają ludzi, ratują swoje porwane przez wcielonego diabła kobiety i mówią, bez końca opowiadają  straszne, smutne i śmieszne historie. Czy im się uda? Czy ocaleją?

Świat opisany przez Stasiuka wraca do czytelnika piękniejszy, i to ze wspaniałym przebiciem, wyższym niż na wiedeńskiej kawie, wyższym nawet niż na radzieckich czapkach uszankach sprzedawanych spragnionym nakrycia głowy Rumunom.
Paweł Gołoburda, "Lampa"

Andrzej Stasiuk, samotnik z beskidzkiej wsi Wołowiec, zapowiadał żartem, że stworzy polską odpowiedź na La Stradę, słowiański 'on the road'. Premierę książki przekładano z roku na rok, oczekiwania czytelników rosły. Teraz nadszedł moment premiery. I nikt nie powinien się czuć zawiedziony.
Bartosz Marzec, "Rzeczpospolita"

Taksim to nie tylko słowiańska powieść drogi, ale też piękna książka o kresie – to historia, która dogoniła własny horyzont, która patrzy z nostalgią w przeszłość, a w przyszłość spogląda z przerażeniem.
Piotr Kofta, "Dziennik"

Świetnie napisana powieść Stasiuka pełna jest przekornych literackich (i nie tylko) odniesień. Władek, świeżej daty inteligent na uwięzi 'neurozy pańszczyzny', to podkarpacki Ulisses, ale i Orfeusz, a także współczesny Zagłoba. Czarodziej słowa i zarazem superman wychodzący obronną ręką z najtrudniejszych opresji. Ale i Stasiukowy 'karpacki Benelux' to współczesne Dzikie Pola.
Marek Zaleski, "dwutygodnik.com"

Wydawca Czarne Wydawnictwo

Ilość stron; 328

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook ePub Taksim wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

dołącz do klubu

lub Kupuj taniej i zarabiaj już dziś

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Jurij Andruchowycz - Perwersja - eBook ePub

NO PAPER prezentuje eBook ePub

Jurij Andruchowycz 

Perwersja 

Obyczajowa


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader 

Twoja OKAZJA DNIA

Przekład Ola Hnatiuk i Renata Rusnak

Akcja powieści rozgrywa się głównie w Wenecji, mieście-widmie, mieście-labiryncie, i w drodze do niej. Ukraiński poeta Stanisław Perfecki, skandalista, wizjoner i hulaka, wyrusza na Zachód, do Serenissimy, zmierzając ku własnej rzekomej śmierci. Kolejne rozdziały powieści odsłaniają i zarazem komplikują zagadkowe perypetie bohatera, który zanim zniknie, będzie uciekał, dokona rzeczy wielkich, wcieli się w Orfeusza (bohatera opery wystawionej w Wenecji), zakocha się w pięknej kobiecie, podsumuje swoje życie i spisze testament.

Czytając Perwersję, mamy do czynienia z groteską, z parodią literatury jako takiej lub też rozmaitych konwencji literackich, i w pewnym sensie z nowoczesnym romansem pikarejskim. Bohater Perwersji krąży po absurdalnym świecie współczesnym, drwiąc z niego i kwestionując go; gdy z kolei wspomina kraj, który opuścił, bywa i sentymentalny, i szyderczy, nie mogąc uwolnić się od jego ambiwalentnej historii oraz swych prywatnych niepowodzeń. Sprawa Perfeckiego, którą czytelnik musi poprowadzić, będzie miała swoje oryginalne rozstrzygnięcie: przeczuwane, ale i niekonwencjonalne, które być może wielu wyprowadzi w pole – ku ich uciesze.

Równocześnie Perwersja prowadzi subtelną grę z odbiorcą i jako dzieło wielowarstwowe mówi o granicach języka literatury, ukazuje ironiczny obraz Europy oraz tożsamości bohatera, a także relacji między Wschodem i Zachodem. "Perwersja", niczym zwariowana opera oper pojawiająca się na jej kartach – dzieło pewnego ekscentrycznego reżysera: z fajerwerkami, gigantyczną orgią i dwoma trupami... zabójców – stanowi prawdziwe arcydzieło postmodernistycznego smaku. To książka napisana z pasji czytania wspak, zabawy słowem i stylem, rytmem i powtórzeniem, z perwersyjnej miłości do... literatury.

Bez wątpienia - największe wydarzenie literackie tego roku.
Marta Mizuro, "Słowo Polskie"

Wydawca Czarne Wydawnictwo

Ilość stron; 367

Księgarnia 4M

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook ePub Perwersja wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

dołącz do klubu

lub Kupuj taniej i zarabiaj już dziś

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

poniedziałek, 30 stycznia 2012

Aleksander Korczyn - Leasing na nowych zasadach. Aspekt prawny, podatkowy i księgowy - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF


Aleksander Korczyn


Leasing na nowych zasadach. Aspekt prawny, podatkowy i księgowy


Poradnik


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader  

Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu oraz rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowania operacji leasingowych u finansującego i u korzystającego.

Spis treści


SŁOWO WSTĘPNE 6
Rozdział pierwszy
CHARAKTERYSTYKA LEASINGU 9
1.1. Pojęcie leasingu 9
1.2. Leasing bezpośredni i pośredni 10
1.3. Leasing operacyjny i finansowy 12
1.4. Leasing zwrotny i odnawialny 15
1.5. Podmioty uczestniczące w leasingu 16
1.6. Własność przedmiotu leasingu (różne opcje) 17
1.7. Używanie przedmiotu leasingu albo używanie
i pobieranie pożytków 17
1.8. Podstawa prawna leasingu w Polsce 18
Rozdział drugi
LEASING W KODEKSIE CYWILNYM 21
2.1. Definicja kodeksowa umowy leasingu 21
2.2. Strony umowy leasingu i osoby trzecie 22
2.3. Cechy umowy według Kodeksu cywilnego 23
2.4. Przedmiot leasingu i opcje własności 24
2.5. Zbywca przedmiotu leasingu – jego prawa, obowiązki
i odpowiedzialność 25
2.6. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność finansującego 26
2.7. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność korzystającego 28
2.8. Podstawowe elementy umowy leasingu 32
2.9. Rozwiązanie umowy leasingu i przeniesienie własności 33
Rozdział trzeci
LEASING W USTAWACH O PODATKU DOCHODOWYM 35
3.1. Definicje pojęć związanych z leasingiem w ustawach
o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 35
3.2. Umowy leasingu zawarte przed 1 października 2001 r. 37
- 3 -
3.3. Opcje opodatkowania stron umów leasingu zawartych
po 1 października 2001 r. 37
3.4. Przedmiot leasingu według ustaw o podatku dochodowym 38
3.5. Umowa leasingu z opcją amortyzacji u finansującego 39
3.6. Umowa leasingu z opcją amortyzacji u korzystającego 40
3.7. Umowa leasingu dotycząca gruntów 41
3.8. Zasady opodatkowania finansującego korzystającego
ze zwolnień w podatku dochodowym 42
3.9. Zasady postępowania z przedmiotem leasingu
po okresie podstawowym 43
a) gdy finansujący przenosi własność na korzystającego 43
b) gdy finansujący przenosi własność na osobę trzecią 45
c) gdy finansujący oddaje przedmiot leasingu
korzystającemu do dalszego używania 47
3.10. Płatności wyłączone z opłat w podstawowym okresie leasingu 48
3.11. Przeniesienie na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu
opłat bez przeniesienia własności przedmiotu leasingu 49
3.12. Przykładowe obliczenia: 50
1) normatywnego okresu amortyzacji 50
2) rzeczywistej wartości netto 53
3) hipotetycznej wartości netto 55
Rozdział czwarty
LEASING W PRZEPISACH O VAT 63
4.1. Normatywne zasady ogólne opodatkowania VAT 63
4.2. Opodatkowanie leasingu finansowego 65
4.3. Opodatkowanie leasingu operacyjnego 66
4.4. Opodatkowanie leasingu samochodów 67
Rozdział piąty
LEASING W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI 69
5.1. Warunki umowy leasingu finansowego 69
5.2. Księgowa kwalifikacja przedmiotu leasingu finansowego
u korzystającego i u finansującego 73
5.3. Sytuacja umowy leasingu operacyjnego 74
- 4 -
5.4. Unormowanie prawne leasingu w ustawie o rachunkowości
na tle unormowań w Kodeksie cywilnym i w ustawach
podatkowych 75
Rozdział szósty
PRZYKŁADY KSIĘGOWAŃ ZWIĄZANYCH
Z LEASINGIEM 81
6.1. Księgowania u finansującego: 81
1) przy realizowaniu umowy leasingu operacyjnego 81
2) przy realizowaniu umowy leasingu finansowego 85
6.2. Księgowania u korzystającego: 88
1) przy realizowaniu umowy leasingu operacyjnego 88
2) przy realizowaniu umowy leasingu finansowego 90
UWAGI KOŃCOWE 94
WYCIĄGI Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH LEASINGU: 96
1. Wyciąg z Kodeksu cywilnego 96
2. Wyciąg z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych
i od osób prawnych 100
3. Wyciąg z ustawy o rachunkowości 129
4. Wyciąg z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5
„Leasing, najem, dzierżawa” 132


Wydawca Sigma

Ilość stron; 142

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Leasing na nowych zasadach. Aspekt prawny, podatkowy i księgowy wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

lub kupuj taniej i zarabiaj

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Marta Guzowska - Ofiara Polikseny - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF


Marta Guzowska


Ofiara Polikseny 


Kryminał


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader  


Ofiara Polikseny” to nie tylko trzymający w napięciu kryminał, ale również świetny portret środowiska archeologów i pożegnanie z romantycznymi wyobrażeniami dotyczącymi ich profesji. Marta Guzowska debiutuje w sposób brawurowy: zapomnijmy o Indianie Jonesie i Larze Croft! Przed nami Mario Ybl: pijak, który boi się ciemności, degenerat życiowy i wybitny naukowiec...Stanowisko wykopaliskowe w Turcji, słynna Troja, która nie wygląda bajkowo. Panuje nieznośny skwar, kłębią się stada turystów, wszystkich obsiadają muchy. Ekipa archeologiczna znajduje tajemniczy szkielet na terenie archaicznego cmentarzyska. Wiele wskazuje na to, że mogą być to szczątki mitycznej Polikseny. Sensacja wisi w powietrzu. Naukowcom nie jest jednak dane długo cieszyć się swoim znaleziskiem, ich koleżanka bowiem zostaje bestialsko zamordowana, a jej zwłoki złożone na starożytnym ołtarzu. Jak się niebawem okaże, nie będzie to jedyna ofiara. Prace ekipy zostają wstrzymane. Mario Ybl, ceniony antropolog, ekspert od ludzkich szczątków wspierający archeologów w pracy, zaczyna nabierać podejrzeń, ale nikt nie traktuje go poważnie...

[...] morderca ciągle jest jednym wielkim znakiem zapytania. Niektóre poszlaki wskazują, że jest to osoba posiadająca wiedzę z zakresu archeologii, co rzuca w jakimś sensie cień na całą ekipę. Jednak tak naprawdę wszyscy są pewni, że zagrożenie przyszło z zewnątrz.
Ofiara Polikseny to lekka książka, idealna jako czytadło na plażę, którego inteligentny czytelnik nie będzie musiał ze wstydem chować przed znajomymi.
Marta Jędraszczyk

Wydawca W.A.B.

Ilość stron; 431

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Ofiara Polikseny wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

lub kupuj taniej i zarabiaj

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

niedziela, 29 stycznia 2012

Wiesław Sasin - Opodatkowanie najmu i podnajmu lokali. Stan prawny na 1.01.2012 - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF


Wiesław Sasin


Opodatkowanie najmu i podnajmu lokali. Stan prawny na 1.01.2012 


Poradnik


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader  

Poradnik dla wynajmujących i podwynajmujących mieszkania na cele mieszkalne lub niemieszkalne oraz inne lokale użytkowe. Dokumentacja podatkowa najmu (podnajmu) i zasady jej przechowywania. Wzory niektórych ewidencji podatkowych.

Spis treści


Słowo wstępne 5
1. Przedmiot i podstawa opodatkowania najmu i podnajmu lokali 7
2. Wybór formy opodatkowania 9
3. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 12
3.1. Warunki opodatkowania najmu (podnajmu) lokali w formie podatku zryczałtowanego 12
3.2. Ryczałt według stawki 8,5% 13
3.3. Ewidencja przychodów z tytułu najmu (podnajmu) 14
3.4. Terminy i tryb płatności ryczałtu 15
3.5. Rozliczenie podatku ryczałtowego w przypadku współwłasności lokalu 15
3.6. Wykazanie ryczałtu w zeznaniu rocznym (PIT-28) 16
4. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych 17
4.1. Formuła podatku liniowego 17
4.2. Podatek dochodowy według skali progresywnej 20
4.3. Opodatkowanie najmu jako pozarolniczej działalności gospodarczej 23
4.4. Opodatkowanie najmu i podnajmu jako odrębnej usługi 25
4.5. Opodatkowanie najmu i podnajmu okazjonalnego 26
4.6. Przychód, koszt jego uzyskania i dochód wynajmującego 27
4.7. Ewidencja podatkowa z tytułu najmu (podnajmu) 31
4.8. Rozliczenie podatku dochodowego przy współwłasności lokali 32
4.9. Zaliczki i rozliczenie roczne podatku dochodowego 33
3
5. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 36
5.1. Wynajem lokali jako część działalności gospodarczej 36
5.2. Przychód, koszt jego uzyskania i dochód według przepisów podatkowych 36
5.3. Najem lokali w księgach rachunkowych 38
5.4. Podstawa opodatkowania najmu i obliczenie podatku dochodowego 38
6. Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych 40
7. Usługa najmu (podnajmu) a podatek VAT 41
8. Podatek od nieruchomości składnikiem czynszu 43
9. Pytania i odpowiedzi o charakterze problemowym 44
9.1. Jak jest opodatkowany najem (podnajem) nieodpłatny? 44
9.2. Czy opłaty dodatkowe otrzymywane od najemcy (podnajemcy) podlegają opodatkowaniu? 44
9.3. Jak wycenia się świadczenie niepieniężne najemcy (podnajemcy)? 45
9.4. Kto i w jaki sposób ustala amortyzację od lokalu wynajmowanego? 46
9.5. Czy wyposażenie lokalu jest częścią wynajmowanego lokalu objętego umową najmu (podnajmu), czy stanowi odrębny przedmiot drugiej umowy? 47
9.6. Kiedy strata wynajmującego podlega rozliczeniu w następnych latach? 48
9.7. Czy wynajmującemu przysługują ulgi podatkowe? 49
10. Dokumentacja podatkowa najmu (podnajmu) i zasady jej przechowywania 52
Wzory niektórych ewidencji podatkowych 53

Wydawca Sigma

Ilość stron; 65

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book e-Book Opodatkowanie najmu i podnajmu lokali. Stan prawny na 1.01.2012 wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

albo kupuj taniej i zarabiaj

lub Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Bolesław Kurzępa - Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem po zmianach. Stan prawny na 1.01.2012 - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF


Bolesław Kurzępa


Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem po zmianach. Stan prawny na 1.01.2012


Poradnik


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader  

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012.
Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem.

Wydawca Sigma

Ilość stron; 386

Księgarnia eM

Pobierz - download  e-Book Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem po zmianach. Stan prawny na 1.01.2012 wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

lub kupuj taniej i zarabiaj 

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Małgorzata Strękowska-Zaremba - Detektyw Kefirek rozgryza prawnusia - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF


Małgorzata Strękowska-Zaremba


Detektyw Kefirek rozgryza prawnusia


Kryminał dla dzieci i młodzieży


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader 


Kolejna zagadka tandemu detektywistycznego!

Detektyw, kiedy wpadnie na trop, już go nie gubi; rozwiązuje sprawę do końca, nawet jeśli przeszkadzają mu rodzice, młodszy brat czy... test szóstoklasisty; zawsze broni poszkodowanych, nawet jeśli oni wcale tego nie potrzebują. Detektyw - czyli Teoś Kefirek. Tym razem on i Dominiczek trafiają na sprawę, której korzenie tkwią w początkach XX wieku. W jej rozwiązaniu pomaga niezbyt bystry Jaś oraz, niestety, przemądrzała Karolina. A wszystko zaczyna się od satelity na dachu księżnej Elżbiety!

Detektyw Kefirek rozgryza prawnusia to trzeci tom przygód Teosia i jego przyjaciół. Wielbiciele poprzednich części nie zawiodą się - znajdą w niej humor, wartką akcję i barwne postaci. Na uważnego czytelnika czeka niespodzianka: sam będzie miał okazję wcielić się w detektywa. Powodzenia!

Z recenzji poprzednich książek:

Przygoda, w którą właśnie „wdepnął" Teoś to mieszanka dowcipnie i wciągająco wybuchowa.
„Życie Warszawy"

Język jakim posługują się uczniowie jest żywcem wyjęty ze szkolnych ławek, a problemy, które mają bohaterowie z pewnością nie są obce każdemu dziewięciolatkowi.
www.strefamamy.pl

Sprawia wiele przyjemności, znakomicie poprawia nastrój.
„Życie Warszawy"

Wydawca W.A.B.

Ilość stron; 221

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Detektyw Kefirek rozgryza prawnusia wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

lub kupuj taniej i zarabiaj 

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Józef Hen - Szóste, najmłodsze i inne opowiadania - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF


Józef Hen


Szóste, najmłodsze i inne opowiadania


Opowiadania


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader 


Szóste, najmłodsze i inne opowiadania to kolejna książka Józefa Hena, dzięki której nie trzeba się bać bezsennych nocy!

W bogatym dorobku tego pisarza opowiadania zajmują szczególne miejsce. To one przysporzyły mu największej sławy. Tłumaczone na wiele języków, sąsiadowały w światowych antologiach z utworami takich pisarzy jak Babel, Singer, Márquez czy Cortázar. Ekranizowali je znakomici reżyserzy z Kazimierzem Kutzem na czele.

Szóste, najmłodsze i inne opowiadania to książka pisana przez pół wieku. Wybór otwierają głośne opowiadania Krzyż walecznych, Bokser i śmierć oraz Kłopot z psem, z których najstarsze powstało w 1948 roku, kończą zaś nowe, niepublikowane w tomach utwory, w tym znakomite opowiadanie tytułowe z roku 2011. W najnowszym tekście Hen wraca do tematyki wojennej, spinając zbiór zaskakującą klamrą.

Hen zawsze wyczuwał puls epoki, w której przyszło mu żyć, i jak mało kto potrafił zdiagnozować jej obyczaje, ale w każdej opowieści pokazuje przede wszystkim człowieka z jego słabościami i ułomnościami, odwagą i determinacją. Sięga po tematy niewygodne, czasem bolesne, jednak unika moralizatorskiego zadęcia czy patosu. Znakomicie pisze o miłości. Jest inteligentny i dowcipny.

O pisarstwie Józefa Hena:

Jest mistrzem krótkich opowiadań.
Michał Komar

Ma w koniuszkach palców wyczucie narracji, prozatorski nerw, umiejętność smacznego dywagowania, temperament rasowego beletrysty.
Andrzej Drawicz

Opowiada z nieporównaną werwą, energią i swobodą wyrazu.
„Nowe Książki"

Wydawca W.A.B.

Ilość stron; 460

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Szóste, najmłodsze i inne opowiadania wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

lub kupuj taniej i zarabiaj

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Magdalena Samozwaniec - Tylko dla dziewcząt - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF


Magdalena Samozwaniec


Tylko dla dziewcząt


Literatura faktu


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader 


Gdy masz wielkie o sobie mniemanie, spójrz w kosmos.
Nie płaszcz się - kto się płaszczy, bywa często zadeptany.
Idź przez życie z podniesionym czołem, ale nie z zadartym nosem.
Gorzkie prawdy połyka się z trudnością, ale potem korzystnie się odbijają.
Można być zabawnym, ale nie należy być śmiesznym.
Czy istnieje idealny przyjaciel? - Tak. Interesująca książka. Bierzesz ją także do łóżka i nie wypuszczasz aż nad ranem.

O striptizie, małżeństwie, diablicach i mężu elektronowym. O tym, że nie każdy przybysz  z Zachodu jest fajniejszy od polskich chłopców, oraz o tym, jak być piękną w swojej skórze i nie nabawić się „BB-kompleksów". Niemało tu również trafnych obserwacji na temat konfliktów międzypokoleniowych czy damsko-damskich.
Zabawne i lekkie historie mówią jednak przede wszystkim o cichej wojnie, jaka od wieków toczy się między płciami, wojnie, z której kobieta świadoma swojej wartości wychodzi obronną ręką.
Na każdą młodą dziewczynę czyhają pułapki, dlatego Magdalena Samozwaniec podpowiada - bez zbędnego dydaktyzmu, a z humorem - jak można się przed nimi ustrzec. Przekonuje, że być kobietą brzmi dumnie, choć nie zawsze jest to prosta sprawa.

Podstawą naszego bytu na ziemi są przede wszystkim nogi i, jeśli chodzi o kobiece nogi, pozostaną one zawsze „towarem chodliwym", chociaż można powiedzieć, iż obecnie „obnosiły się" i same biegają po ulicy. Szałowe nóżki dawnej znanej pieśniarki Zuli Pogorzelskiej przeszły do historii i kiedyś śpiewano peany na ich cześć. Dzisiaj dużo się widzi u młodych dziewcząt nóg, które, można by rzec, przypominają swoim kształtem krótkie ramiona z wystającym łokietkiem (kolanem).
Z tym tak modnym obecnie odsłanianiem kolan, szczególnie gołych, zachodzi pewne nieporozumienie, bo kolano jest częścią ciała równie bezerotyczną jak łysina, i nie budzi w nikim głębszego zainteresowania. Widziałam w Anglii szkockich gwardzistów, w krótkich, kraciastych spódniczkach, odsłaniających gołe kolana i... nic... żadnego wrażenia.
(fragment)

Wydawca W.A.B.

Ilość stron; 192

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Tylko dla dziewcząt wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

lub kupuj taniej i zarabiaj

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Gabriela Adameşteanu - Stracony poranek - e-Book PDF

NO PAPER prezentuje e-Book PDF


Gabriela Adameşteanu


Stracony poranek


Obyczajowa 


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader  


Rumunia, lata osiemdziesiąte XX wieku. Pewnego ranka siedemdziesięcioletnia Vica Delcă postanawia wybrać się na miasto. Chce złożyć wizytę Ivonie Scarlat. Jeśli ją zastanie, może liczyć na pieniądze. Jeśli nie - poranek będzie stracony... Nim dojdzie do spotkania, Vica poddaje się fali wspomnień, a powieść zaczyna toczyć się szczególnym rytmem, wyznaczonym przez wielogłosową narrację. Rozgrywająca się na dwóch planach czasowych - we wspomnieniach Viki i Ivony, od wybuchu Wielkiej Wojny przez kolejne polityczne zawieruchy, oraz w latach osiemdziesiątych - książka Adameşteanu przedstawia gorzkie losy trzech rumuńskich pokoleń. Jednak świat „Straconego poranka” opisany został ciepło, a na tę, która nam go przybliża, pisarka wybrała mądrą i dzielną kobietę.

Mówią, że mam najlepsze ucho wśród rumuńskich pisarzy, dlatego że udzielam głosu każdej swojej postaci. Myślę, że mój słuch to wynik życia w kraju odizolowanym od reszty świata. Nigdy nie sądziłam, że moje książki kiedykolwiek zostaną przetłumaczone na inne języki. To było równie nieprawdopodobne jak lot na Księżyc!
Gabriela Adameşteanu

Stracony poranek jest bolesnym symbolem Rumunii złożonej w ciągu jednego wieku w ofierze dwóm wojnom światowym i komunizmowi.
„Lire"

Gabrielę Adameşteanu wyróżnia zarówno jakość jej pisarstwa, jak i melancholijne spojrzenie, którym obejmuje prawie sto lat historii Rumunii. Rzadko spotyka się pisarzy, który darzą swoich bohaterów takim współczuciem.
„Le Monde"

Wydawca W.A.B.

Ilość stron; 489

Księgarnia eM

Pobierz - download e-Book Stracony poranek wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

albo kupuj taniej i zarabiaj

lub Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

sobota, 28 stycznia 2012

Paweł Frankowski - Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja - eBook PDF bez DRM

NO PAPER prezentuje eBook PDF


Paweł Frankowski


Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja 


Poradnik


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader 

Sprawdź Promocje

Zaplanuj i wprowadź w życie świetny projekt internetowy!

Cele, strategia, technologia — precyzyjnie określ potrzeby i przewiduj skutki swoich działań
Internauci, klienci, sponsorzy — uwzględnij ich oczekiwania, możliwości i zachowania
Dokumentacja projektu, kwestie prawne — nie zaniedbuj formalności: i tak Cię dopadną!
Przygotowanie i wdrożenie profesjonalnego projektu internetowego nie polega wyłącznie na założeniu atrakcyjnej wizualnie strony WWW i biernym oczekiwaniu na spodziewane zyski. Za taką stroną, pełniącą rolę wizytówki firmy, musi przecież stać cała strategia, związana z kształtowaniem wizerunku, interakcją z użytkownikami, budowaniem społeczności internetowej. Tylko w taki sposób nowoczesne przedsiębiorstwo jest w stanie dotrzymać kroku swoim konkurentom, dowiedzieć się, jakie elementy jego działalności są najbardziej dochodowe, oraz zrozumieć, co należy zmienić, by usatysfakcjonować klientów. Krótko mówiąc, każdy firmowy projekt internetowy wymaga sensownego planowania i aktywnego zarządzania na co dzień.

W książce "Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja" znajdziesz wszystko to, czego zabrakło w innych publikacjach dotyczących projektowania serwisów internetowych. Ideą jej autora było pokazanie całego procesu powstawania witryny: od wyznaczenia strategii, przez określenie profilu użytkowników, wybór najlepszej technologii, właściwe dokumentowanie działań, aż po aspekty prawne. Paweł Frankowski nie ograniczał się przy tym do omówienia określonego rodzaju strony, dlatego też poradnik ten możesz wykorzystać przy tworzeniu wszelkich projektów: blogów i stron firmowych, serwisów społecznościowych, forów i sklepów internetowych, stron produktów i innych. Przeczytaj, przemyśl i… do dzieła!

Cele przyświecające projektom internetowym
Różne rodzaje stron internetowych
Budowanie strategii i jej założenia
Grupy docelowe i sposoby ich określania
Współpraca z agencją interaktywną
Sponsoring i środki unijne
Wybór technologii dostosowanej do potrzeb
Dokumentacja projektu i zapytania ofertowe
Prototypy oraz specyfikacja strony internetowej
Logotyp i slogan a znaki towarowe
Ochrona konkurencji i prawo autorskie
Regulamin strony internetowej i umowy związane z Internetem
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
Wstęp do zarządzania wykonaniem projektu

Wydawca Helion

Ilość stron; 280

Księgarnia ebookpoint

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook eBook Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Arkadiusz Podlaski - Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media - eBook PDF bez DRM

NO PAPER prezentuje eBook PDF


Arkadiusz Podlaski


Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media


Poradnik


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader 


Zobacz Promocję

Wejdź na Facebooka. Twoi klienci już tam są!

Ludzie korzystają z internetu nie tylko w pracy i domu. Dziś robią to wszędzie i o każdej porze — leżąc w łóżku, odpisują na e-maile; siedząc na ławce w parku, przeglądają repertuar kin; podróżując pociągiem, sprawdzają, co nowego na Facebooku; robiąc zakupy, porównują ceny towarów w innych sklepach. Szybki rozwój internetu sprawia, że codziennie jesteśmy zasypywani setkami informacji, przez co czasem trudno znaleźć tę, której właśnie szukamy. To dlatego coraz mniejszą moc mają tradycyjne media oraz klasyczne formy przekazu.

Twoje działania marketingowe i PR-owe powinny rozwijać się w stronę, w którą ewoluują media, a gorącym tematem na dziś są serwisy społecznościowe. Marketerzy dostrzegają ogromny potencjał tego typu narzędzi, stopniowo przenosząc siły i środki do nowego wirtualnego świata, gdzie treści kreowane są przez samych użytkowników. Jest o co walczyć, bo działania reklamowe i PR-owe w portalach społecznościowych są tańsze niż w tradycyjnych środkach przekazu. Właściwie poprowadzone będą także skuteczniejsze niż reklama w gazetach, radiu i telewizji. Trzeba tylko wiedzieć, JAK TO ZROBIĆ!

Skorzystaj z możliwości integracji swoich stron z serwisami społecznościowymi.
Ucz się na cudzych błędach — przeczytaj o spektakularnych porażkach i sukcesach marketerów w social media.
Poznaj tajniki marketingu wirusowego, szeptanego oraz marketingu rekomendacji.
Zrób dokładny przegląd portali towarzyskich, multimedialnych i biznesowych pod kątem przydatności reklamowej.
Sprawdź, jak dzielić się swoją wiedzą i kreować wizerunek eksperta.Wydawca OnePress

Ilość stron; 176

Księgarnia ebookpoint

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Wojciech Kyciak - Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna odsłona - eBook PDF bez DRM

NO PAPER prezentuje eBook PDF


Wojciech Kyciak


Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna odsłona


Poradnik


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader  


Sprawdź Promocje

W książce "Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna odsłona" znajdziesz wszystkie informacje dotyczące zakładania i prowadzenia sklepu internetowego -- od pierwszych decyzji biznesowych, przez wybór oprogramowania, tworzenie strony WWW, wykorzystywanie narzędzi promocyjnych i analitycznych, aż po planowanie długofalowych kampanii reklamowych i sposoby skupiania wokół siebie społeczności zadowolonych klientów. Dowiesz się więcej o roli wyszukiwarek, porównywarek i programów partnerskich, nauczysz się tworzyć szum medialny i redukować koszty przesyłek. Poznasz także wszystkie aspekty prawne związane z prowadzaniem działalności handlowej w Internecie!

Wybór branży i asortymentu
Analiza konkurencji
Oprogramowanie sklepowe i witryna WWW
Copywriting
Wykorzystanie Google Analytics i Google Adwords
Wyszukiwarki, porównywarki, programy partnerskie
Planowanie kampanii reklamowej
Budowanie społeczności wokół sklepu internetowego
Newslettery, mailingi i programy motywacyjne
Segmentacja klientów i marketing e-mailowy
Wysyłka i magazyny
Obsługa po sprzedaży
Sprzedaż sklepu

Już ponad 11 000 polskich webmasterów, e-biznesmenów i przedsiębiorców czerpie swą wiedzę z książki "Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy


Wydawca Helion

Ilość stron; 192

Księgarnia ebookpoint

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna odsłona wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

dr Maciej Dutko - E-biznes. Poradnik praktyka - Biznes Usieciowiony - eBook PDF bez DRM

NO PAPER prezentuje eBook PDF


dr Maciej Dutko


E-biznes. Poradnik praktyka - Biznes Usieciowiony 


Biznes


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader 


Sprawdź PromocjęBiznes usieciowiony


Tworzenie sugestywnych ofert
Budowanie przewagi konkurencyjnej
Sposoby na zdystansowanie rywali w e-biznesie

Wirtualny biznes — prawdziwe pieniądze

Masz dość pracy na etacie? Nie czerpiesz z niej satysfakcji, a i finansowo pozostawia ona wiele do życzenia? Twoje ambicje sięgają dalej? Jeśli zaczynasz rozważać kwestię pracy na własny rachunek, a przy tym nie chcesz, by początkowe inwestycje uderzyły Cię po kieszeni, e-biznes jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Tu w dość komfortowych warunkach możesz rozwijać działalność i osiągać zyski przy niskich kosztach.

Internet jest środowiskiem, w którym prym wiodą właśnie małe i średnie firmy. To prawdziwe pole do popisu dla Twojej inicjatywy, bo w przypadku e-biznesu liczy się przede wszystkim dobry pomysł. Książka ta, napisana przez eksperta i praktyka, będzie Twoim przewodnikiem po różnych odmianach przedsiębiorczości internetowej, zarówno tych najpopularniejszych, jak i niszowych. Przybliży Ci również sektor e-usług, który w naszym kraju dopiero raczkuje, ale w ciągu najbliższych lat stanie się działalnością szczególnie dochodową. Przede wszystkim jednak pozwoli Ci rozwinąć skrzydła i wskaże, jak zrealizować najśmielsze nawet plany.

POZNAJ:
warunki i zasady funkcjonowania w środowisku wirtualnym,
najbardziej efektywne strategie biznesu internetowego,
prawidła komunikacji biznesowej z e-klientem,
uroki i korzyści z pracy zdalnej i outsourcingu,
zasady unikania najczęstszych pułapek, czyhających na e-przedsiębiorców.


Wydawca Helion

Ilość stron; 184

Księgarnia eBookpoint

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook E-biznes. Poradnik praktyka - Biznes Usieciowiony wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

Piotr R. Michalak, Damian Daszkiewicz, Anna Musz - Marketing wirusowy w internecie - eBook PDF wolny od DRM

NO PAPER prezentuje eBook PDF


Piotr R. Michalak, Damian Daszkiewicz, Anna Musz


Marketing wirusowy w internecie 


Marketing


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader  


Sprawdź Promocje


Niezbędny do życia bakcyl marketingowy
Marketing wirusowy pod lupą: wirus promocyjny, produktowy, cenowy, dystrybucyjny, obsługowy
Partnerzy promocji i programy partnerskie -- tylko dla zarażonych ideą
Publikowanie e-booków i artykułów -- częste objawy marketingu wirusowego
Inteligentny autoresponder, łańcuszki szczęścia, piramidy finansowe -- studium kliniczne popularnych przypadków

Epidemia rozsiewana przez sieć

Była pierwsza połowa XXI wieku. Ludzkość, atakowana zewsząd milionami wyprzedażowych bakterii i marketingowych mikrobów, wreszcie wytworzyła skuteczną barierę ochronną. Nawet najbardziej zmutowane wirusy odbijały się od powłoki chroniącej umysły i portfele odbiorców. Profilaktyka antyreklamowa zaszła dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Sprytne promocyjne mikroorganizmy nie miały żadnych szans...

Tej epidemii, tak jak i innych podobnych w historii ludzkości, nikt się nie spodziewał. Masowe rozprzestrzenianie materiałów promocyjnych, nagły wybuch zaraźliwego zainteresowania i setki przypadków transakcji w Internecie okazały się światowym przełomem. Marketing wirusowy w rękach pomysłowych specjalistów kładzie na łopatki wszystkich, do których dotrze. Zabójczo skuteczny, śmiercionośnie interesujący, z niesamowitą prędkością przenoszący się z komputera na komputer, z konta na konto, z użytkownika na użytkownika. Diagnoza jest pewna -- tylko ta forma promocji pozostaje niepokonana w dzisiejszej wirtualnej rzeczywistości!

Rokowania dla sprawcy epidemii są pozytywne. Musisz jednak:

dotrzeć do jak największej liczby końcowych adresatów w jak najkrótszym czasie
zadbać o atrakcyjną zawartość przekazu
subtelnie połączyć reklamę z marką
być kreatywny i nie lekceważyć inteligencji odbiorców
wybrać właściwych partnerów
nawiązać więź z grupą docelową
obniżać koszty kampanii


Wydawca Helion

Ilość stron; 136

Księgarnia ebookpoint

Czytaj darmowe fragmenty na stronie lub
pobierz - download eBook Marketing wirusowy w internecie wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem 

Martin W. Napa - Skazany na Boga ? - polski eBook Kindle Edition

NO PAPER prezentuje eBook na e-Czytnik Kindle


Martin W. Napa


Skazany na Boga ?


Religia i filozofia


iBook
Zrób sobie AudioBooka, pobierz - download IVONA Reader  

Niebezpieczna dla wiary ●●● Zabójcza dla religijnych dogmatów ●●● Prowokująca do myślenia ●●● Bezkompromisowa ●●● Wstrząsająca ●●● Książka Skazany na Boga? ●●● A w niej: ●●● Rzeczywiste źródła władzy Kościoła ●●● Selekcja kapłanów czyli wielka tajemnica wiary ●●● Konklawe – wewnętrzna walka w siedzibie piotrowej ●●● Istota nieomylności omylnych papieży ●●● Duch Święty i jego pomyłki ●●● Święci w niebie czyli lobbing na najwyższym poziomie ●●● Powstanie świata i człowieka ●●● Tajne watykańskie dokumenty obciążające papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI ●●● Zbawienie i inne cuda ●●● Moralność Boga i człowieka ●●● Otwórzcie oczy, abyście mogli zobaczyć !

Wydawca Self-Publishing Martin W. Napa 


Rozmiar e-Książki; 529 KB

Księgarnia Kindle Store

Czytaj darmowe fragmenty w chmurze lub
pobierz - download eBook Kindle Edition Skazany na Boga ? wprost na Twój komputer, komórkę lub e-Czytnik

albo Zrób sobie prezent i zostań własnym szefem